ปฏิทินกิจกรรม
« มีนาคม 2558 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด
 
 
 
 
โปรแกรมระบบสินค้า
 
ลักษณะการทำงาน
การสั่งซื้อสินค้า
การรับสินค้า
การจัดการการขายสินค้า
การจัดทำทะเบียนคุมสินค้า
การคำนวณต้นทุนสินค้า
คงเหลือ ทั้งแบบ Moving
Average Method และ
แบบ First In First
การจัดการตรวจนับสินค้าคงเหลือ
  การคำนวณเงินเฉลี่ยคืนตาม
ส่วนธุรกิจ
 
 
 
 
hhh

 

 
 
 
 

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
 
" วิสัยทัศน์ : เป็นองค์กรที่พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านการเงินและการบัญชีของสหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกรให้โปร่งใส เข้มแข็ง และพึ่งพาตนเองได้ "
หน้าหลัก >> ข่าว/กิจกรรม
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าว/กิจกรรม ข่าว/บทความทั้งหมด

ข่าว/กิจกรรม

สตท. ๙ เข้าร่วมงานวันสถาปนาครบรอบ ๖๒ ปี มุ่งพัฒนาคุณภาพการตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ สร้างสหกรณ์มั่นคงชุมชนเข้มแข็ง ด้วยบัญชี (17 มี.ค. 2557)
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ครบรอบ ๖๒ ปีแห่งการสถาปนา จัดประชุมสัมมนา "บัญชี มีคุณภาพ สหกรณ์มั่นคง ชุมชนเข้มแข็ง” ชูแนวคิด "Road to Quality” ยกระดับคุณภาพการดำเนินงานของธุรกิจสหกรณ์ และสถาบันเกษตรกร เดินหน้าพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนให้มีความเข้มแข็งด้วยการทำบัญชี รู้รับ รู้จ่าย มีเงินออม เพื่อให้เกิดสังคมคุณภาพ อย่างยั่งยืน พร้อมจัดพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และโล่ประกาศเกียรติคุณแก่ผู้ปฏิบัติงาน ดีเด่นด้านต่างๆ
สตท.๙ เข้าร่วมการแข่งขันโบว์ลิ่งสามัคคี กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ประจำปี ๒๕๕๗ (17 มี.ค. 2557)
เมื่อวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๗ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ นำทีมโดยนางสาววิภา เจริญศิริสุนทร ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างในพื้นที่สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ เข้าร่วมการแข่งขันโบว์ลิ่งสามัคคี กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ประจำปี ๒๕๕๗ เพื่อให้บุคลากรได้มีการออกกำลังกาย ดูแลสุขภาพ ทั้งร่างกายและจิตใจ อีกทั้งเสริมสร้างความสามัคคี และความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ซึ่งได้เข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียงกัน ณ บลูโอ ริธึม แอนด์ โบว์ล เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ รัชโยธิน
สตท. ๙ เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการคัดเลือกวิสาหกิจชุมชนดีเด่นด้านการบริหารจัดการโดยใช้ข้อมูลทางบัญชี ปี ๒๕๕๖ ระดับประเทศ (10 มี.ค. 2557)
เมื่อวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๗ นางสาวศิริวรรณ ตระกูลศีลธรรม รองอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ประธานคณะกรรมฯ พร้อมด้วย นางสาววิภา เจริญศิริสุนทร ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ และข้าราชการในสังกัดสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตรัง ลงพื้นที่ประเมินผลงาน เพื่อประกอบการคัดเลือกวิสาหกิจชุมชนดีเด่นด้านการบริหารจัดการโดยใช้ข้อมูลทางบัญชี ปี ๒๕๕๖
สตท.๙ ร่วมกับไอที สตส.ยะลา ลงพื้นที่ติดตั้งศูนย์ข้อมูลสหกรณ์ไทย (Coop_Hub) พร้อมทั้งติดตามการใช้โปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ (7 มี.ค. 2557)
เมื่อวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๗ กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ ร่วมกับไอที สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ยะลา ลงพื้นที่ติดตั้งศูนย์ข้อมูลสหกรณ์ไทย (Coop_Hub) พร้อมทั้งติดตามการใช้โปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ ครบวงจร
สตท. ๙ จัดประชุมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ ครั้งที่ ๓ /๒๕๕๗ (7 มี.ค. 2557)
เมื่อวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๗ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ จัดประชุมสำนักงานตรวจบัญชี สหกรณ์ที่ ๙ ครั้งที่ ๓/ ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมสำนักงานตรวจบัญชี สหกรณ์ที่ ๙ จังหวัดสงขลา
สตท. ๙ จัดประชุมหัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ในพื้นที่รับผิดชอบ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ (7 มี.ค. 2557)
เมื่อวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๗ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ จัดประชุมหัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ในพื้นที่ รับผิดชอบ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ จังหวัดสงขลา
สตท. ๙ ร่วมกับไอที สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ปัตตานี ลงพื้นที่ติดตั้งศูนย์ข้อมูลสหกรณ์ไทย (Coop_Hub) พร้อมทั้งติดตามการใช้โปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ครบวงจร (6 มี.ค. 2557)
เมื่อวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๗ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ ร่วมกับไอที สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ปัตตานี ลงพื้นที่ติดตั้ง ศูนย์ข้อมูลสหกรณ์ไทย (Coop_Hub) พร้อมทั้งติดตามการใช้โปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ครบวงจร
สตท. ๙ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง กิจกรรมสัมพันธ์ ๓ ประสานเพื่อพัฒนาการสหกรณ์ และศึกษาดูงานสหกรณ์ต้นแบบ (5 มี.ค. 2557)
เมื่อวันที่ ๔ – ๕ มีนาคม ๒๕๕๗ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง กิจกรรมสัมพันธ์ ๓ ประสานเพื่อพัฒนาการสหกรณ์ และศึกษาดูงานสหกรณ์ต้นแบบ ณ โรงแรมวัฒนาพาร์ค อำเภอเมือง จังหวัดตรัง
สตท. ๙ ร่วมกับไอที สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สงขลา ลงพื้นติดตามการใช้โปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ครบวงจร (4 มี.ค. 2557)
เมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๗ กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ ร่วมกับไอที สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สงขลา ลงพื้นที่ติดตามการใช้โปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ครบวงจรของสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธกส. สงขลา จำกัด อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา และสหกรณ์การเกษตรคลองหอยโข่ง จำกัด อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา เพื่อให้การใช้งานโปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ครบวงจรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
สตท. ๙ ร่วมกับสตท. ๘ จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาการให้บริการโปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ครบวงจร (FAS) (25 ก.พ. 2557)
เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ ร่วมกับสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๘ จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาการให้บริการโปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ครบวงจร (FAS) ณ โรงแรมเอเชี่ยน อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
สตท. ๙ ร่วมกับไอที สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สงขลา ลงพื้นที่ติดตั้งศูนย์ข้อมูลสหกรณ์ไทย (Coop_Hub) พร้อมทั้งติดตามการใช้โปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ครบวงจร (25 ก.พ. 2557)
เมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ ร่วมกับไอที สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สงขลา ลงพื้นที่ติดตั้งศูนย์ข้อมูลสหกรณ์ไทย (Coop_Hub) ให้แก่สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านควนกบ จำกัด
สตท. ๙ ร่วมกับไอที สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตรัง ลงพื้นที่ติดตั้งศูนย์ข้อมูลสหกรณ์ไทย (Coop_Hub) พร้อมทั้งติดตามการใช้โปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ครบวงจร (25 ก.พ. 2557)
เมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ ร่วมกับไอที สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตรัง ลงพื้นที่ติดตั้งศูนย์ข้อมูลสหกรณ์ไทย (Coop_Hub) ให้แก่สหกรณ์กองทุนสวนยางหนองบัว จำกัด
สตท.๙ จัดโครงการเสริมสร้างความเข็มแข็งแก่สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดชายแดนใต้ หลักสูตร การพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการดำเนินการ/ผู้จัดการ สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร (21 ก.พ. 2557)
เมื่อวันที่ ๑๗ – ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ สตท.๙ จัดโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดชายแดนใต้ หลักสูตร การพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการดำเนินการ/ผู้จัดการ สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร โดยมีนางสาวสมควร วิบูลย์เชื้อ ผู้เชี่ยวชาญด้านการบัญชีและการสอบบัญชี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการ
สตท. ๙ ร่วมกับไอที สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สงขลา ลงพื้นที่ติดตั้งศูนย์ข้อมูลสหกรณ์ไทย (Coop_Hub) (18 ก.พ. 2557)
เมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ ร่วมกับไอที สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สงขลา ลงพื้นที่ติดตั้งศูนย์ข้อมูลสหกรณ์ไทย (Coop_Hub) ให้แก่สหกรณ์การเกษตรเกาะยอ จำกัด
สตท. ๙ ลงพื้นที่สหกรณ์ในจังหวัดสตูลและจังหวัดพัทลุง เพื่อติดตั้งศูนย์ข้อมูลสหกรณ์ไทย (Coop_Hub) พร้อมทั้งติดตามการใช้โปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ครบวงจร (17 ก.พ. 2557)
เมื่อวันที่ ๑๑ และ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ ลงพื้นที่จังหวัดสตูลและจังหวัดพัทลุง เพื่อติดตั้งศูนย์ข้อมูลสหกรณ์ไทย (Coop_Hub) จำนวน ๓ สหกรณ์
สตท. ๙ แนะนำโปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์แก่สหกรณ์ในพื้นที่จังหวัดสตูล (17 ก.พ. 2557)
เมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ แนะนำโปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์แก่สหกรณ์ในพื้นที่จังหวัดสตูล นำโดยนางสาวเรืองทอง มนูญผล หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สตูล พร้อมด้วยกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ และไอที สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สตูลได้เข้านำเสนอคุณสมบัติและประโยชน์การใช้งานของโปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ที่พัฒนาโดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์แบบครบวงจร
สตท. ๙ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการด้านการเงินการบัญชี หลักสูตร “ผู้จัดการสหกรณ์ขั้นกลาง” (12 ก.พ. 2557)
เมื่อวันที่ ๑๐ - ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการด้านการเงินการบัญชี หลักสูตร “ผู้จัดการสหกรณ์ขั้นกลาง” โดยมีนางสาววิภา เจริญศิริสุนทร ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการ มีผู้เข้ารับการอบรม ๕๐ สหกรณ์ จำนวน ๕๐ คน
สตท. ๙ จัดอบรมโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งและเป็นอิสระให้กับระบบสหกรณ์ หลักสูตร ผู้ตรวจสอบกิจการขั้นกลาง (6 ก.พ. 2557)
เมื่อระหว่างวันที่ ๓ – ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ จัดอบรมโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งและเป็นอิสระให้กับระบบสหกรณ์ หลักสูตร ผู้ตรวจสอบกิจการขั้นกลาง จัดขึ้น ณ โรงแรมหาดใหญ่พาราไดส แอนด์ รีสอร์ท อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
สตท. ๙ นำคณะทำงานคัดเลือกสหกรณ์ดีเด่นการใช้โปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ครบวงจร ระดับภาค ประจำปี ๒๕๕๗ ลงพื้นที่ประเมินผลการทำงานของสหกรณ์ในพื้นที่จังหวัดพัทลุง และ ตรัง (5 ก.พ. 2557)
เมื่อระหว่างวันที่ ๒๘ – ๒๙ มกราคม ๒๕๕๗ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ นำคณะทำงานคัดเลือกสหกรณ์ดีเด่นการใช้โปรแกรมระบบ บัญชีสหกรณ์ครบวงจร ระดับภาค ประจำปี ๒๕๕๗ ลงพื้นที่ประเมินผลการทำงานของสหกรณ์ในพื้นที่จังหวัดพัทลุง และ ตรัง
สตท. ๙ ประชุมพิจารณาคัดเลือกสหกรณ์ดีเด่นการใช้โปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ครบวงจรและผู้ให้บริการดีเด่นด้านการให้บริการโปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ ระดับภาค ประจำปี ๒๕๕๗ (3 ก.พ. 2557)
เมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๗ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ ประชุมพิจารณาคัดเลือกสหกรณ์ดีเด่นการใช้โปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ครบวงจรและผู้ให้บริการดีเด่นด้านการให้บริการโปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ ระดับภาค ประจำปี ๒๕๕๗ การประชุมดังกล่าวจัดขึ้น ณ โรงแรมกรีนเวิลด์พาเลซ อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 [7] 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ถัดไป>>

ระบบให้บริการสหกรณ์ออมทรัพย์ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ Call center 1170 สายด่วนปัญหาเกษตร
ศูนย์บริการร่วม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 1111 สายด่วน ของรัฐบาล
CAD HUB COOP HUB
CFSAWS : SS CFSAWS : SS
SEVA 2010 E-Learning สำนักงาน ป.ป.ช.
Peer Group Cad call center 026285240-59 ต่อ 2108
ศูนย์ภูฟ้าพัฒนา
การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ENG WAY
ระบบฐานข้อมูลสื่อ ธปท. พัฒนาระบบบริหาร กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม ศูนย์สภาวะเศรษฐกิจทางการเงิน
Web Services การให้บริการสารสนเทศทางการเงินการบัญชี

 
Cad conferance