ปฏิทินกิจกรรม
« กุมภาพันธ์ 2559 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29
ดูปฏิทินทั้งหมด
 
 
 
 
โปรแกรมระบบสินค้า
 
ลักษณะการทำงาน
การสั่งซื้อสินค้า
การรับสินค้า
การจัดการการขายสินค้า
การจัดทำทะเบียนคุมสินค้า
การคำนวณต้นทุนสินค้า
คงเหลือ ทั้งแบบ Moving
Average Method และ
แบบ First In First
การจัดการตรวจนับสินค้าคงเหลือ
  การคำนวณเงินเฉลี่ยคืนตาม
ส่วนธุรกิจ
 
 
 
 
hhh

 

 
 
 
 

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
 
" วิสัยทัศน์ : เป็นองค์กรที่พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านการเงินและการบัญชีของสหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกรให้โปร่งใส เข้มแข็ง และพึ่งพาตนเองได้ "
หน้าหลัก >> ข่าว/กิจกรรม
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าว/กิจกรรม ข่าว/บทความทั้งหมด

ข่าว/กิจกรรม

สตท.๙ จัดโครงการสนับสนุนสินเชื่อสถาบันเกษตรกร ภายใต้แนวทางพัฒนายางพาราทั้งระบบ (11 ก.พ. 2558)
เมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ จัดโครงการสนับสนุนสินเชื่อสถาบันเกษตรกรภายใต้แนวทางพัฒนายางพาราทั้งระบบ ณ โรงแรมหาดใหญ่พาราไดส์ แอนด์ รีสอร์ท อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
นายประยวน พันธ์สวัสดิ์ รองอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตรัง (11 ก.พ. 2558)
เมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ นายประยวน พันธ์สวัสดิ์ รองอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตรัง ณ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตรัง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง
สตท. ๙ จัดประชุมหัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ในพื้นที่รับผิดชอบ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ (10 ก.พ. 2558)
เมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ ได้จัดประชุมหัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ในพื้นที่รับผิด ชอบ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ ณ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตรัง จังหวัดตรัง
สตท.๙ ร่วมกับไอที สตส.ตรัง ลงพื้นที่ติดตามการใช้โปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ครบวงจร (6 ก.พ. 2558)
เมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ ร่วมกับไอที สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตรัง ลงพื้นที่ติดตามการใช้โปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ครบวงจรของสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธกส. ตรัง จำกัด สหกรณ์การเกษตรห้วยยอด จำกัด และสหกรณ์รถยนต์โดยสารตรัง จำกัด จังหวัดตรัง
สตท. ๙ เข้าร่วมการถ่ายทอดการจัดอบรมภาษาอังกฤษ หลักสูตร ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (4 ก.พ. 2558)
เมื่อวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ เข้าร่วมการถ่ายทอดการจัดอบรมภาษาอังกฤษ หลักสูตร ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (Communicative English) ผ่านระบบ Video Conference ณ ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
สตท. ๙ ประชุมพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี ผู้ช่วยผู้สอบบัญชีดีเด่น และผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๘ (4 ก.พ. 2558)
เมื่อวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ พิจารณาคัดเลือก ผู้สอบบัญชีและผู้ช่วยผู้สอบบัญชีดีเด่น ระดับภาค รวมทั้งพิจารณาคัดเลือกผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
สตท. ๙ ประชุมพิจารณาคัดเลือกสหกรณ์ดีเด่นการใช้โปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ครบวงจรและผู้ให้บริการดีเด่นด้านการให้บริการโปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ ประจำปี ๒๕๕๘ (4 ก.พ. 2558)
เมื่อวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ ประชุมพิจารณาคัดเลือกสหกรณ์ดีเด่นการใช้โปรแกรมระบบ บัญชีสหกรณ์ครบวงจรและผู้ให้บริการดีเด่นด้านการให้บริการโปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ ประจำปี ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
สตท. ๙ ร่วมกับไอที สตส.พัทลุง ลงพื้นที่ติดตามการใช้โปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ครบวงจร (30 ม.ค. 2558)
เมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๘ กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ ร่วมกับไอที สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พัทลุง ลงพื้นที่ติดตามการใช้โปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ครบวงจร จังหวัดพัทลุง
สตท. ๙ ร่วมกับไอที สตส.ยะลา ลงพื้นที่ติดตามการใช้โปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ครบวงจร (29 ม.ค. 2558)
เมื่อวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๗ กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ ร่วมกับไอที สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ยะลา ลงพื้นที่ติดตามการใช้โปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ครบวงจรของสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธกส. ยะลา จำกัด และสหกรณ์การเกษตรคลองเมืองยะลา จำกัด อำเภอเมือง จังหวัดยะลา
สตท. ๙ เข้าร่วมฟังการประชุมผู้บริหารกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ ผ่านระบบ Video Conference (27 ม.ค. 2558)
วันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๘ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ เข้าร่วมฟังการประชุมผู้บริหารกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ ผ่านระบบ Video Conference ณ ห้องประชุม สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
สตท. ๙ จัดโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่สหกรณ์และเป็นอิสระให้กับระบบสหกรณ์ หลักสูตร ผู้ตรวจสอบกิจการขั้นพื้นฐาน (25 ม.ค. 2558)
เมื่อระหว่างวันที่ ๒๐ – ๒๒ มกราคม ๒๕๕๘ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ จัดโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่สหกรณ์และเป็นอิสระให้กับระบบสหกรณ์ หลักสูตร ผู้ตรวจสอบกิจการขั้นพื้นฐาน ณ โรงแรมวัฒนาพาร์ค อำเภอเมือง จังหวัดตรัง
สตท. ๙ จัดโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่สหกรณ์และเป็นอิสระให้กับระบบสหกรณ์ หลักสูตร ผู้ตรวจสอบกิจการขั้นกลาง เรื่อง เจาะลึกการตรวจสอบกิจการ (25 ม.ค. 2558)
เมื่อระหว่างวันที่ ๒๐ – ๒๒ มกราคม ๒๕๕๘ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ จัดโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่สหกรณ์และเป็นอิสระให้กับระบบสหกรณ์ หลักสูตร ผู้ตรวจสอบกิจการขั้นกลาง เรื่อง เจาะลึกการตรวจสอบกิจการ ณ โรงแรมวัฒนาพาร์ค อำเภอเมือง จังหวัดตรัง
สตท. ๙ จัดโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่สหกรณ์และเป็นอิสระให้กับระบบสหกรณ์ หลักสูตร ผู้ตรวจสอบกิจการขั้นสูง (25 ม.ค. 2558)
เมื่อระหว่างวันที่ ๒๐ – ๒๒ มกราคม ๒๕๕๘ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ จัดโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่สหกรณ์และเป็นอิสระให้กับระบบสหกรณ์ หลักสูตร ผู้ตรวจสอบกิจการขั้นสูง ณ โรงแรมวัฒนาพาร์ค อำเภอเมือง จังหวัดตรัง
สตท. ๙ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "วิธีการตรวจสอบธุรกิจน้ำมันเชื้อเพลิง การตรวจสอบด้านสินค้าและมาตรฐานขั้นต่ำในการควบคุมภายในและการรักษาความปลอดภัย” (20 ม.ค. 2558)
เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๘ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "วิธีการตรวจสอบธุรกิจน้ำมันเชื้อเพลิง การตรวจสอบด้านสินค้าและมาตรฐานขั้นต่ำในการควบคุมภายในและการรักษาความปลอดภัย” ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
สตท. ๙ จัดการประชุมการคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบ ในโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ ๖๐ พรรษา พัฒนาการบัญชีเด็กและเยาวชน สร้างโรงเรียนต้นแบบ (19 ม.ค. 2558)
เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๘ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ จัดการประชุมการคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบ ในโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ ๖๐ พรรษา พัฒนาการบัญชีเด็กและเยาวชน สร้างโรงเรียนต้นแบบ ณ ห้องประชุม สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
ที่ปรึกษา รมช.กษ ลงพื้นที่สำรวจสถานการณ์ราคายางพารา (19 ม.ค. 2558)
เมื่อวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๘ ที่ปรึกษา รมช.กษ ลงพื้นที่สำรวจสถานการณ์ราคายางพารา ณ สำนักงานตลาดกลางยางพาราสงขลา อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
สตท.๙ จัดประชุมหัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ในพื้นที่รับผิดชอบ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ (16 ม.ค. 2558)
เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๘ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ ได้จัดประชุมหัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ในพื้นที่รับผิดชอบ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
สตท. ๙ และสตส. สงขลา ได้มอบกระเช้าของขวัญปีใหม่พร้อมอวยพรแก่ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ (16 ม.ค. 2558)
เมื่อวันที่ ๗ และ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๘ ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างใน สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ และสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สงขลา ได้มอบกระเช้าของขวัญปีใหม่พร้อมอวยพรผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ และผู้เชี่ยวชาญด้านการบัญชีและการสอบบัญชี เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ณ ห้องประชุม สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
สตท. ๙ ประชุมพิจารณาคัดเลือกข้าราชการ และพนักงานราชการดีเด่น ระดับภาค ประจำปี ๒๕๕๘ (16 ม.ค. 2558)
เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๘ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ ประชุมพิจารณาคัดเลือก ข้าราชการ และพนักงานราชการดีเด่น ระดับภาค ประจำปี ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙
รตส. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ พร้อมแนะแนวทางการปฏิบัติงาน (14 ม.ค. 2558)
เมื่อวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๘ รตส. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ พร้อมแนะแนวทางการปฏิบัติงาน ณ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 [7] 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 ถัดไป>>

ระบบให้บริการสหกรณ์ออมทรัพย์ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ Call center 1170 สายด่วนปัญหาเกษตร
ศูนย์บริการร่วม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 1111 สายด่วน ของรัฐบาล
CAD HUB COOP HUB
CFSAWS : SS CFSAWS : SS
SEVA 2010 E-Learning สำนักงาน ป.ป.ช.
Peer Group Cad call center 026285240-59 ต่อ 2108
ศูนย์ภูฟ้าพัฒนา
การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ENG WAY
ระบบฐานข้อมูลสื่อ ธปท. พัฒนาระบบบริหาร กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม ศูนย์สภาวะเศรษฐกิจทางการเงิน
Web Services การให้บริการสารสนเทศทางการเงินการบัญชี

 
Cad conferance