ตามคำรับรองฯ ปี ๒๕๕๘
รายงานประจำปี ๒๕๕๘
    จังหวัดสงขลา
หน้าหลัก >> ข่าว/กิจกรรม
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าว/กิจกรรม ข่าว/บทความทั้งหมด

ข่าว/กิจกรรม

สตท.๙ ร่วมกับคณะทำงานประกวดครูบัญชีดีเด่นระดับกรม ประจำปี ๒๕๕๙ ลงพื้นที่เชิงประจักษ์ (25 เม.ย. 2559)
เมื่อวันที่ ๒๑ – ๒๒ เมษายน ๒๕๕๙ คณะทำงานประกวดครูบัญชีดีเด่นระดับกรม ประจำปี ๒๕๕๙ ได้ลงพื้นที่ประเมินผลงานครูบัญชีดีเด่นระดับภาค ประเภทหน่วยงาน ได้แก่สหกรณ์การเกษตรบางกล่ำ จำกัด ณ ศูนย์การเรียนรู้สหกรณ์การเกษตรบางกล่ำ จำกัด อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา และประเภทบุคคล ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
สตท.๙ ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช (25 เม.ย. 2559)
เมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๙ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี ๒๕๕๙ ณ หอประชุมอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
สตท.๙ ร่วมกับผู้ช่วยผู้สอบบัญชีสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สงขลา ลงพื้นที่ติดตามการใช้โปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ครบวงจร (19 เม.ย. 2559)
เมื่อวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๙ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ ร่วมกับผู้ช่วยผู้สอบบัญชีสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สงขลา ลงพื้นที่ติดตามการใช้โปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ครบวงจร ณ สหกรณ์การเกษตรเทพา จำกัด อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา
สตท. ๙ ร่วมกิจกรรมลงนามถวายพระพรเนื่องในโอกาสเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีครบ ๖๑ พรรษา ๒ เมษายน ๒๕๕๙ (18 เม.ย. 2559)
เมื่อวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๕๙ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ ร่วมกิจกรรมลงนามถวายพระพรเนื่องในโอกาสเฉลิม พระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีครบ ๖๑ พรรษา ๒ เมษายน ๒๕๕๙ ณ สำนักงานตรวจ บัญชีสหกรณ์ที่ ๙ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
สตท.๙ ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ ปี ๒๕๕๙ (12 เม.ย. 2559)
เมื่อวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๕๙ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ ปี ๒๕๕๙ ณ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
สตท. ๙ จัดประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ (11 เม.ย. 2559)
...เมื่อวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๙ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ ได้จัดประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ อำาเภอเมือง จังหวัดสงขลา
สตท.๙ ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ (7 เม.ย. 2559)
เมื่อวันที่ ๖ เมษายน ๒๕๕๙ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ณ หอประชุมอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
สตท.๙ ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครบ ๖๑ พรรษา (4 เม.ย. 2559)
วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๙ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครบ ๖๑ พรรษา ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ตำบลพะวง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
สตท. ๙ ร่วมกับผู้สอบบัญชี และไอที Provider สตส.ตรัง ลงพื้นที่แนะนำการใช้โปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ครบวงจรของสหกรณ์การเกษตรย่านตาขาว จำกัด (4 เม.ย. 2559)
เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม – ๑ เมษายน ๒๕๕๙ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ ลงพื้นที่แนะนำการใช้โปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ครบวงจรของสหกรณ์การเกษตร ย่านตาขาว จำกัด จังหวัดตรัง
อตส. ร่วมเปิดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร “ผู้นำสหกรณ์ยุคใหม่ พัฒนาก้าวไกลอย่างยั่งยืน” และลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ (29 มี.ค. 2559)
เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๙ นายสมปอง อินทร์ทอง อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ร่วมเปิดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร “ผู้นำสหกรณ์ยุคใหม่ พัฒนาก้าวไกลอย่างยั่งยืน” และลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙
อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ลงพื้นที่ใน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ (25 มี.ค. 2559)
เมื่อวันที่ ๒๓ – ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๙ นายสมปอง อินทร์ทอง อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ใน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดปัตตานี จังหวัดนราธิวาส และจังหวัดยะลา
สตท. ๙ จัดประชุมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ (25 มี.ค. 2559)
เมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๙ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ จัดประชุมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ จังหวัดสงขลา
สตท.๙ จัดประชุมคณะทำงานประกวดครูบัญชีดีเด่นระดับภาค ประจำปี ๒๕๕๙ (24 มี.ค. 2559)
เมื่อวันที่ ๑๘,๒๑-๒๒ มีนาคม ๒๕๕๙ จัดประชุมคณะทำงานประกวดครูบัญชีดีเด่นระดับภาค ปี ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุม สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สงขลา และได้ลงพื้นที่ จังหวัดพัทลุง และจังหวัดยะลา
สตท. ๙ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการสำหรับ การพัฒนาทักษะการใช้โปรแกรม ACL (24 มี.ค. 2559)
วันที่ ๒๒ - ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๙ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการสำหรับการพัฒนาทักษะการใช้โปรแกรม ACL ณ ห้องประชุมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
สตท. ๙ ร่วมกับสำนักแผนงานและโครงการพิเศษ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จัดการประเมินผลโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ การควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชีด้วยกระดาษทำการอิเล็กทรอนิกส์ (EWP) (21 มี.ค. 2559)
ระหว่างวันที่ ๑๖-๑๘ มีนาคม ๒๕๕๙ สตท.๙ ร่วมกับสำนักแผนงานและโครงการพิเศษ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จัดการประเมินผลโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ การควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชีด้วยกระดาษทำการอิเล็กทรอนิกส์ (EWP) ณ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สงขลา อ.เมือง จ.สงขลา
สตท. ๙ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร ระบบกระดาษทำการอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับ ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี สำหรับรุ่นที่ ๑ และ ๒ (19 มี.ค. 2559)
เมื่อระหว่างวันที่ ๑๕ – ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๙ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร ระบบกระดาษทำการอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับ ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี สำหรับรุ่นที่ ๑ และ ๒ ณ ห้องประชุมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
สตท. ๙ เข้าร่วมการประชุมสัมมนา ๖๔ ปี กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ (10 มี.ค. 2559)
วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๙ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ เข้าร่วมการประชุมสัมมนาวันสถาปนากรมตรวจบัญชีสหกรณ์ครบรอบ ๖๔ ปี ประจำปี ๒๕๕๙ เรื่อง “สหกรณ์โปร่งใสด้วยบัญชี ตามวิถีประชารัฐ” ณ ห้องปรินซ์ ๒-๓ โรงแรมปรินซ์พาเลซ กรุงเทพมหานคร
สตท. ๙ เข้าร่วมการแข่งขันโบว์ลิ่งสามัคคี กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ (10 มี.ค. 2559)
เมื่อวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๙ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ เข้าร่วมการแข่งขันโบว์ลิ่งสามัคคี กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ประจำปี ๒๕๕๙ ณ SF STRIKE BOWL สาขามาบุญครองเซ็นเตอร์ ชั้น ๗ อาคารเอ็ม บี เค ทาวเวอร์ ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานครฯ
สตท.๙ ได้เข้าร่วมประชุมการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการตามนโยบายการขับเคลื่อนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และติดตามผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เขตตรวจราชการที่ ๘ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมแปลงใหญ่ อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา (2 มี.ค. 2559)
เมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ นางสาววิภา เจริญศิริสุนทร ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ ได้เข้าร่วมประชุมตามแผนการตรวจราชการ ประจำปี ๒๕๕๙ ของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เขต ๘ ในพื้นที่จังหวัดสงขลา
สตท. ๙ จัดกิจกรรม ๕ ส. (2 มี.ค. 2559)
เมื่อวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๙ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ ร่วมแรงร่วมใจกันทำกิจกรรม ๕ ส.โดยช่วยกันทำความสะอาดสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ ให้มีอนามัยสิ่งแวดล้อมที่ดีตามนโยบายของอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ณ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 [7] 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 ถัดไป>>
 
 
« มีนาคม 2560 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
    1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด
 
 
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์