ปฏิทินกิจกรรม
« พฤศจิกายน 2557 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
       1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
ดูปฏิทินทั้งหมด
 
 
 
 
โปรแกรมระบบสินค้า
 
ลักษณะการทำงาน
การสั่งซื้อสินค้า
การรับสินค้า
การจัดการการขายสินค้า
การจัดทำทะเบียนคุมสินค้า
การคำนวณต้นทุนสินค้า
คงเหลือ ทั้งแบบ Moving
Average Method และ
แบบ First In First
การจัดการตรวจนับสินค้าคงเหลือ
  การคำนวณเงินเฉลี่ยคืนตาม
ส่วนธุรกิจ
 
 
 
 
hhh

 

 
 
 
 

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
 
" วิสัยทัศน์ : เป็นองค์กรที่พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านการเงินและการบัญชีของสหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกรให้โปร่งใส เข้มแข็ง และพึ่งพาตนเองได้ "
หน้าหลัก >> ข่าว/กิจกรรม
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าว/กิจกรรม ข่าว/บทความทั้งหมด

ข่าว/กิจกรรม

สตท. ๙ ร่วมกับไอทีสตส. พัทลุง ลงพื้นที่ติดตามการใช้โปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ครบวงจรของสหกรณ์การเกษตรปากพะยูน จำกัด (2 ก.ย. 2556)
เมื่อวันที่ ๒๘ - ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๖ สตท. ๙ ร่วมกับไอทีสตส. พัทลุง ลงพื้นที่ติดตามการใช้โปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ครบวงจรของสหกรณ์การเกษตรปากพะยูน จำกัด
สตท. ๙ ร่วมกับสตส. นราธิวาส เข้าตรวจเยี่ยมและมอบของเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ ณ โรงเรียนบ้านเขาตันหยงมิตรภาพ ที่ 153 ต. กะลุวอเหนือ อ. เมือง จ. นราธิวาส (2 ก.ย. 2556)
เมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖ สตท. ๙ ร่วมกับสตส.นราธิวาส เข้าตรวจเยี่ยมและมอบของเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ ณ โรงเรียนบ้านเขาตันหยงมิตรภาพ ที่ 153 ต. กะลุวอเหนือ อ. เมือง จ. นราธิวาส
สตท. ๙ ร่วมกับสตส. ตรัง เข้าตรวจเยี่ยมและมอบของเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ ณ โรงเรียน ตชด. สันติราษฎร์ประชาบำรุง ต. ประเหลียน อ. ประเหลียน จ. ตรัง (2 ก.ย. 2556)
เมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๖ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ ร่วมกับสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตรัง เข้าตรวจเยี่ยมและมอบของเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ ณ โรงเรียน ตชด. สันติราษฎร์ประชาบำรุง ต. ประเหลียน อ. ประเหลียน จ. ตรัง
สตท. ๙ จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพประจำปี ๒๕๕๖ (26 ส.ค. 2556)
เมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๖ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพประจำปี ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
สตท. ๙ จัดประชุมคณะทำงานจัดทำแผนการตรวจสอบบัญชีและแนวการสอบบัญชี โครงการพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกรเพื่อรักษาเสถียรภาพราคายาง ณ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ (20 ส.ค. 2556)
เมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๖ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ จัดประชุมคณะทำงานจัดทำแผนการตรวจสอบบัญชีและแนวการสอบบัญชี โครงการพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกรเพื่อรักษาเสถียรภาพราคายาง ณ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
สตท. ๙ เข้าร่วมประชุมผลความก้าวหน้าของการตรวจติดตามงาน/โครงการตามแผนการตรวจราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๖ (16 ส.ค. 2556)
เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๖ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ เข้าร่วมประชุมผลความก้าวหน้าของการตรวจติดตามงาน/โครงการตามแผนการตรวจราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๖
กตส. สตท. ๙ และสตส. สตูล ร่วมกันจัดทำสื่อสารคดีภารกิจของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ณ โรงเรียนตำรวจชายแดนยูงทองรัฐประชาสรรค์ อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล (15 ส.ค. 2556)
เมื่อวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖ กตส. สตท. ๙ และสตส.สตูล ร่วมกันจัดทำสื่อสารคดีภารกิจของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ณ โรงเรียนตำรวจชายแดนยูงทองรัฐประชาสรรค์ อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล
อตส. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสหกรณ์การเกษตรปากพะยูน จำกัด และติดตามการใช้โปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ (14 ส.ค. 2556)
เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๖ นายวิจักร อากัปกริยา อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ พร้อมด้วยนางสาววิภา เจริญศิริสุนทร ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ และคณะเข้าตรวจเยี่ยมสหกรณ์การเกษตรปากพะยูน จำกัดโดยมีนางวิภา มิตรารมย์ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พัทลุง พร้อมด้วยข้าราชการให้การต้อนรับ
สตท. ๙ เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๑ พรรษา (13 ส.ค. 2556)
เมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๖ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ โดยมีข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างในสังกัด เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๑ พรรษา เพื่อเป็นการแสดง ความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
สตท. ๙ จัดประชุมหัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ในพื้นที่รับผิดชอบ ครั้งที่ ๗/๒๕๕๖ (9 ส.ค. 2556)
เมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๖ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ ได้จัดประชุมหัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ในพื้นที่รับผิดชอบ ครั้งที่ ๗/๒๕๕๖
สตท. ๙ เข้าตรวจสอบบัญชีสต๊อคยางของโครงการพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกร เพื่อรักษาเสถียรภาพราคายาง (8 ส.ค. 2556)
เมื่อวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ เข้าตรวจสอบบัญชีสต๊อคยางของโครงการพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกร เพื่อรักษาเสถียรภาพราคายาง
จัดทำสื่อสารคดีภารกิจของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ด้านการใช้โปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ครบวงจรให้บริการสมาชิก (8 ส.ค. 2556)
เมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๖ นายศรัณย์ จารุวัฒนาพานิช ผู้อำนวยการกลุ่มประชาสัมพันธ์ ร่วมกับนายสุมนต์ หาญศิริสวัสดิ์ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สงขลา พร้อมด้วยข้าราชการของสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สงขลา และสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ จัดทำสื่อสารคดีภารกิจของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ด้านการใช้โปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ครบวงจรให้บริการสมาชิก
สตท. ๙ ได้เข้าร่วมกิจกรรม “ประสานใจดับไฟใต้ ครั้งที่ ๖” (31 ก.ค. 2556)
เมื่อวันที่ ๓๑ กรกฏาคม ๒๕๕๖ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ ได้มอบเครื่องอุปโภค-บริโภคผ่านสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
สตท. ๙ ร่วมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ เพื่อเทิดพระเกียรติ ระดับประเทศ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมงกุฎราชกุมาร (30 ก.ค. 2556)
เมื่อวันที่ ๒๘ - ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖ นำโดย นายวิจักร อากัปกริยา อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ พร้อมด้วย นางสาววิภา เจริญศิริสุนทร ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ในพื้นที่สตท.๙ ข้าราชการ ในสังกัด เข้าร่วมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ เพื่อเทิดพระเกียรติ ระดับประเทศ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมงกุฎราชกุมาร
สตท. ๙ เข้าร่วมฟังการประชุมผู้บริหารกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ครั้งที่ ๘/๒๕๕๖ ผ่านระบบ Video Conference (29 ก.ค. 2556)
วันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ นำโดยนางสาวสมควรวิบูลย์เชื้อ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง สำนักงานตรวจบัญชี สหกรณ์ที่ ๙ เข้าร่วมฟังการประชุมผู้บริหารกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ครั้งที่ ๘/๒๕๕๖ ผ่านระบบ Video Conference
สตท. ๙ จัดกิจกรรม ๕ ส. (29 ก.ค. 2556)
เมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๖ นำโดย นางสาวสมควร วิบูลย์เชื้อ รักษาการผู้เชี่ยวชาญด้านการบัญชีและการสอบบัญชี ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ ร่วมแรงร่วมใจกันทำกิจกรรม ๕ ส.
สตท. ๙ ร่วมกับไอทีสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตรังและไอทีสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พัทลุงลงพื้นที่ติดตามการใช้โปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ครบวงจรของสหกรณ์ในพื้นที่จังหวัดตรังและจังหวัดพัทลุง (24 ก.ค. 2556)
เมื่อวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ร่วมกับไอทีสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตรังและไอทีสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พัทลุงลงพื้นที่ติดตามการใช้โปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ครบวงจรของสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธกส.ตรัง จำกัด สหกรณ์การเกษตรป่าบอน จำกัด และสหกรณ์การเกษตรปากพะยูน จำกัด
สตท. ๙ จัดอบรมเสริมทักษะเพื่อสร้างทีมไอทีให้มีคุณภาพในการให้บริการการใช้โปรแกรม ACL และโปรแกรมระบบบัญชีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ (19 ก.ค. 2556)
เมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๖ จัดอบรมเสริมทักษะเพื่อสร้างทีมไอทีให้มีคุณภาพในการให้บริการการใช้โปรแกรม ACL และโปรแกรมระบบบัญชีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
สตท. ๙ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การเพิ่มประสิทธิภาพและแก้ไขปัญหาของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายในสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์” (19 ก.ค. 2556)
เมื่อวันที่ ๑๖ - ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๖ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การเพิ่มประสิทธิภาพและแก้ไขปัญหาของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายในสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์”
สตท. ๙ เข้าร่วมประชุมการติดตามงาน/โครงการตามแผนการตรวจราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๖ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ (18 ก.ค. 2556)
เมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๖ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ เข้าร่วมประชุมการติดตามงาน/โครงการตามแผนการตรวจราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๖ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 [7] 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ถัดไป>>

ระบบให้บริการสหกรณ์ออมทรัพย์ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ Call center 1170 สายด่วนปัญหาเกษตร
ศูนย์บริการร่วม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 1111 สายด่วน ของรัฐบาล
CAD HUB COOP HUB
CFSAWS : SS CFSAWS : SS
SEVA 2010 E-Learning สำนักงาน ป.ป.ช.
Peer Group Cad call center 026285240-59 ต่อ 2108
ศูนย์ภูฟ้าพัฒนา
การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ENG WAY
ระบบฐานข้อมูลสื่อ ธปท. พัฒนาระบบบริหาร กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม ศูนย์สภาวะเศรษฐกิจทางการเงิน
Web Services การให้บริการสารสนเทศทางการเงินการบัญชี

 
Cad conferance