ปฏิทินกิจกรรม
« พฤษภาคม 2559 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด
 
 
 
 
โปรแกรมระบบสินค้า
 
ลักษณะการทำงาน
การสั่งซื้อสินค้า
การรับสินค้า
การจัดการการขายสินค้า
การจัดทำทะเบียนคุมสินค้า
การคำนวณต้นทุนสินค้า
คงเหลือ ทั้งแบบ Moving
Average Method และ
แบบ First In First
การจัดการตรวจนับสินค้าคงเหลือ
  การคำนวณเงินเฉลี่ยคืนตาม
ส่วนธุรกิจ
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
 
" วิสัยทัศน์ : เป็นองค์กรที่พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านการเงินและการบัญชีของสหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกรให้โปร่งใส เข้มแข็ง และพึ่งพาตนเองได้ "
หน้าหลัก >> ข่าว/กิจกรรม
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าว/กิจกรรม ข่าว/บทความทั้งหมด

ข่าว/กิจกรรม

สตท.๙ ร่วมกับไอที สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พัทลุงลงพื้นที่ติดตามการใช้โปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ครบวงจร (1 พ.ค. 2558)
เมื่อวันที่ ๒๘-๓๐ เมษายน ๒๕๕๘ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ ร่วมกับไอที สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พัทลุงลงพื้นที่ติดตามการใช้โปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ครบวงจรสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบ้านวง จำกัด
สตท.๙ ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราชประจำปี ๒๕๕๘ (28 เม.ย. 2558)
เมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๘ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราชประจำปี ๒๕๕๘ณ หอประชุมอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
สตท. ๙ ให้คำแนะนำการใช้โปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์ V. ๒.๑ (27 เม.ย. 2558)
เมื่อวันที่ ๒๓-๒๔ เมษายน ๒๕๕๘ กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ ให้คำแนะนำการใช้โปรแกรม ระบบบัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์ V. ๒.๑ ณ ห้องปฏิบัติกาคอมพิวเตอร์ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
สตท.๙ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พัทลุง (24 เม.ย. 2558)
เมื่อวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๘ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พัทลุง เพื่อซักซ้อมทำความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินคุณภาพงานสอบบัญชี ณ ห้องประชุมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พัทลุง
สตท.๙ เข้าร่วมฟังการประชุมผู้บริหารกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ครั้งที่ ๔/๒๕๕๘ ผ่านระบบ Video Conference (21 เม.ย. 2558)
วันที่ 21 เมษายน ๒๕๕๘ ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ เข้าร่วมฟังการประชุม ผู้บริหารกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ครั้งที่ ๔/๒๕๕๘ ผ่านระบบ Video Conference ณ ห้องประชุมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙
สตท.๙ ร่วมกับไอที สตส.พัทลุง ลงพื้นที่ติดตามการใช้โปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ครบวงจร (21 เม.ย. 2558)
เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๘ กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ ร่วมกับไอทีสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พัทลุง ลงพื้นที่ติดตามการใช้โปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ครบวงจร จังหวัดพัทลุง
สตท.๙ ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ ปี ๒๕๕๘ (20 เม.ย. 2558)
เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๘ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ ได้จัดพิธีสรงน้ำพระ และรดน้ำขอพร นางสาววิภา เจริญศิริสุนทร ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ และนางสาวเรืองทอง มนูญผล นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ ณ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ จังหวัดสงขลา
สตท. ๙ ร่วมกับไอที สตส.พัทลุง ลงพื้นที่ติดตามการใช้โปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ครบวงจร (20 เม.ย. 2558)
เมื่อวันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๕๘ กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ ร่วมกับไอทีสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พัทลุง ลงพื้นที่ติดตามการใช้โปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ครบวงจร จังหวัดพัทลุง
สตท. ๙ จัดประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ (8 เม.ย. 2558)
เมื่อวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๘ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ ได้จัดประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ จังหวัดสงขลา
สตท. ๙ ร่วมกับไอที สตส.พัทลุง ลงพื้นที่ติดตามการใช้โปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ครบวงจร (8 เม.ย. 2558)
เมื่อวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๘ กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ ร่วมกับไอทีสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พัทลุง ลงพื้นที่ติดตามการใช้โปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ครบวงจร สหกรณ์การเกษตรป่าบอน จำกัด อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง
สตท. ๙ ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฬ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ (8 เม.ย. 2558)
เมื่อวันที่ ๖ เมษายน ๒๕๕๘ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ ร่วมกิจกรรมเนื่องใน วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฬ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ซึ่งมีพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้เครื่องราชสักการะ และกล่าวถวายราชสดุดีฯ ณ หอประชุมสองทะเล วิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
สตท.๙ ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสเฉลิมพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ (7 เม.ย. 2558)
เมื่อวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ ร่วมกิจกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ตำบลพะวง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
สตท. ๙ ร่วมงานรัฐพิธีเนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า (4 เม.ย. 2558)
เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ ร่วมงานรัฐพิธีเนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้า เจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า ณ หอประชุมสองทะเล วิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
สตท. ๙ ร่วมกับผู้สอบบัญชี และไอที Provider สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตรัง ลงพื้นที่แนะนำการใช้โปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ครบวงจร (4 เม.ย. 2558)
เมื่อวันที่ ๒๖ - ๓๑ มีนาคม และ ๑ – ๓ เมษายน ๒๕๕๘ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ ร่วมกับผู้สอบบัญชี และไอที Provider สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตรัง ลงพื้นที่แนะนำการใช้โปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ครบวงจร ณ จังหวัดตรัง
สตท. ๙ จัดงานพิธีรับพระราชทานเข็มที่ระลึก “ตราสัญลักษณ์ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี” (30 มี.ค. 2558)
เมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๘ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ จัดงานพิธีรับพระราชทานเข็มที่ระลึก “ตราสัญลักษณ์ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี” ณ ห้องประชุมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พัทลุง อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง
สตท. ๙ จัดพิธีลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ และประชุมหัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ในพื้นที่รับผิดชอบ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘ (30 มี.ค. 2558)
เมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๘ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ จัดพิธีลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ และประชุมหัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ในพื้นที่ รับผิดชอบ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พัทลุง อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง
สตท. ๙ ร่วมกับสำนักแผนงานและโครงการพิเศษจัดการประชุมบูรณาการเชิงปฏิบัติการเพื่อนำข้อมูลเข้าระบบฐานข้อมูลโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปี ๒๕๕๘ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ (25 มี.ค. 2558)
เมื่อระหว่างวันที่ ๒๓ – ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๘ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ ร่วมกับสำนักแผนงานและโครงการพิเศษจัดการประชุมบูรณาการเชิงปฏิบัติการเพื่อนำข้อมูลเข้าระบบฐานข้อมูลโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปี ๒๕๕๘ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุม สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
สตท.๙ เข้าร่วมฟังการประชุมสัมมนา เรื่อง "การบริหารความเสี่ยงในงานสอบบัญชี” ผ่านระบบ Video Conference (25 มี.ค. 2558)
เมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๘ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ เข้าร่วมฟังการประชุมสัมมนา เรื่อง "การบริหารความเสี่ยงในงานสอบบัญชี” ผ่านระบบ Video Conference ณ ห้องประชุม สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
สตท.๙ จัดอบรมซ่อมเสริม โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งและเป็นอิสระให้กับระบบสหกรณ์ หลักสูตร ผู้ตรวจสอบกิจการขั้นพื้นฐาน (20 มี.ค. 2558)
เมื่อวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๘ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ จัดอบรมซ่อมเสริม โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งและเป็นอิสระให้กับระบบสหกรณ์ หลักสูตร ผู้ตรวจสอบกิจการขั้นพื้นฐาน ณ โรงแรมชัยคณาธานี อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง
สตท.๙ ร่วมกับไอทีสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตรัง ลงพื้นที่ติดตามการใช้โปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ครบวงจร (20 มี.ค. 2558)
เมื่อวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๘ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ ร่วมกับไอทีสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตรัง ลงพื้นที่ติดตามการใช้โปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ครบวงจร สหกรณ์การเกษตรหาดสำราญ จำกัด ชุมนุมสหกรณ์กองทุนสวนยางเครือข่ายประเหลียน จำกัด และสหกรณ์การเกษตรสุโสะ จำกัด จังหวัดตรัง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 [7] 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 ถัดไป>>

ระบบให้บริการสหกรณ์ออมทรัพย์ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ Call center 1170 สายด่วนปัญหาเกษตร
ศูนย์บริการร่วม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 1111 สายด่วน ของรัฐบาล
CAD HUB COOP HUB
CFSAWS : SS CFSAWS : SS
SEVA 2010 E-Learning สำนักงาน ป.ป.ช.
Peer Group Cad call center 026285240-59 ต่อ 2108
ศูนย์ภูฟ้าพัฒนา
การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ENG WAY
ระบบฐานข้อมูลสื่อ ธปท. พัฒนาระบบบริหาร กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม ศูนย์สภาวะเศรษฐกิจทางการเงิน
Web Services การให้บริการสารสนเทศทางการเงินการบัญชี

 
Cad conferance