ตามคำรับรองฯ ปี ๒๕๕๘
รายงานประจำปี ๒๕๕๘
    จังหวัดสงขลา
หน้าหลัก >> ข่าว/กิจกรรม
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าว/กิจกรรม ข่าว/บทความทั้งหมด

ข่าว/กิจกรรม

สตท. ๙ ร่วมกับไอทีสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สงขลา ลงพื้นที่ติดตามการใช้โปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ครบวงจรในพื้นที่จังหวัดสงขลา (21 พ.ค. 2558)
เมื่อวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๘ กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ ร่วมกับไอที สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สงขลา ลงพื้นที่ติดตามการใช้โปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ครบวงจรในพื้นที่จังหวัดสงขลา
สตท. ๙ ร่วมกับไอทีสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สงขลา ลงพื้นที่ติดตามการใช้โปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ครบวงจรในพื้นที่จังหวัดสงขลา (21 พ.ค. 2558)
เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘ กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ ร่วมกับไอที สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สงขลา ลงพื้นที่ติดตามการใช้โปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ครบวงจรในพื้นที่จังหวัดสงขลา
สตท. ๙ ร่วมกับไอทีสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สงขลา ลงพื้นที่ติดตามการใช้โปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ครบวงจรในพื้นที่จังหวัดสงขลา (21 พ.ค. 2558)
เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘ กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ ร่วมกับไอที สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สงขลา ลงพื้นที่ติดตามการใช้โปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ครบวงจรในพื้นที่จังหวัดสงขลา
สตท. ๙ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอบบัญชี (ACL) สหกรณ์ที่ใช้โปรแกรมระบบบัญชีที่พัฒนาโดยผู้อื่น (โปรแกรม ISOCARE และมอ.) (18 พ.ค. 2558)
เมื่อวันที่ ๑๔ – ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘ กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอบบัญชี (ACL) สหกรณ์ที่ใช้โปรแกรมระบบบัญชีที่พัฒนาโดยผู้อื่น (โปรแกรม Isocare และมอ.) ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
สตท. ๙ ร่วมกับไอที สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สตูล ลงพื้นที่ติดตามการใช้โปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ครบวงจร (11 พ.ค. 2558)
เมื่อวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ ร่วมกับไอที สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สตูล ลงพื้นที่ติดตามการใช้โปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ครบวงจร จังหวัดสตูล
สตท. ๙ ร่วมกับไอที สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สตูลลงพื้นที่ติดตามการใช้โปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ครบวงจร (11 พ.ค. 2558)
เมื่อวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ ร่วมกับไอที สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สตูล ลงพื้นที่ติดตามการใช้โปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ครบวงจร จังหวัดสตูล
สตท. ๙ ร่วมพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันฉัตรมงคล (6 พ.ค. 2558)
เมื่อวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ ร่วมพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันฉัตรมงคล ณ หอประชุม ปาริชาต มหาวิทยาลัยทักษิณ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
สตท. ๙ จัดประชุมหัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ในพื้นที่รับผิดชอบ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๘ (6 พ.ค. 2558)
เมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ จัดประชุมหัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ ในพื้นที่รับผิดชอบ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๘ ณ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สตูล อำเภอเมือง จังหวัดสตูล
สตท. ๙ ร่วมกับไอที สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สตูลลงพื้นที่ติดตามการใช้โปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ครบวงจร (4 พ.ค. 2558)
เมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานตรวจบัญชี สหกรณ์ที่ ๙ ร่วมกับไอที สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สตูล ลงพื้นที่ติดตามการใช้ โปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ครบวงจรของสหกรณ์กองทุนสวนยางวังใหม่พัฒนา จำกัด และ สหกรณ์กองทุนสวนยางนิคมพัฒนา 1 จำกัด จังหวัดสตูล
สตท.๙ ร่วมกับไอที สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พัทลุงลงพื้นที่ติดตามการใช้โปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ครบวงจร (1 พ.ค. 2558)
เมื่อวันที่ ๒๘-๓๐ เมษายน ๒๕๕๘ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ ร่วมกับไอที สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พัทลุงลงพื้นที่ติดตามการใช้โปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ครบวงจรสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบ้านวง จำกัด
สตท.๙ ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราชประจำปี ๒๕๕๘ (28 เม.ย. 2558)
เมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๘ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราชประจำปี ๒๕๕๘ณ หอประชุมอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
สตท. ๙ ให้คำแนะนำการใช้โปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์ V. ๒.๑ (27 เม.ย. 2558)
เมื่อวันที่ ๒๓-๒๔ เมษายน ๒๕๕๘ กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ ให้คำแนะนำการใช้โปรแกรม ระบบบัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์ V. ๒.๑ ณ ห้องปฏิบัติกาคอมพิวเตอร์ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
สตท.๙ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พัทลุง (24 เม.ย. 2558)
เมื่อวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๘ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พัทลุง เพื่อซักซ้อมทำความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินคุณภาพงานสอบบัญชี ณ ห้องประชุมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พัทลุง
สตท.๙ เข้าร่วมฟังการประชุมผู้บริหารกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ครั้งที่ ๔/๒๕๕๘ ผ่านระบบ Video Conference (21 เม.ย. 2558)
วันที่ 21 เมษายน ๒๕๕๘ ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ เข้าร่วมฟังการประชุม ผู้บริหารกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ครั้งที่ ๔/๒๕๕๘ ผ่านระบบ Video Conference ณ ห้องประชุมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙
สตท.๙ ร่วมกับไอที สตส.พัทลุง ลงพื้นที่ติดตามการใช้โปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ครบวงจร (21 เม.ย. 2558)
เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๘ กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ ร่วมกับไอทีสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พัทลุง ลงพื้นที่ติดตามการใช้โปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ครบวงจร จังหวัดพัทลุง
สตท.๙ ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ ปี ๒๕๕๘ (20 เม.ย. 2558)
เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๘ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ ได้จัดพิธีสรงน้ำพระ และรดน้ำขอพร นางสาววิภา เจริญศิริสุนทร ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ และนางสาวเรืองทอง มนูญผล นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ ณ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ จังหวัดสงขลา
สตท. ๙ ร่วมกับไอที สตส.พัทลุง ลงพื้นที่ติดตามการใช้โปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ครบวงจร (20 เม.ย. 2558)
เมื่อวันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๕๘ กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ ร่วมกับไอทีสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พัทลุง ลงพื้นที่ติดตามการใช้โปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ครบวงจร จังหวัดพัทลุง
สตท. ๙ จัดประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ (8 เม.ย. 2558)
เมื่อวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๘ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ ได้จัดประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ จังหวัดสงขลา
สตท. ๙ ร่วมกับไอที สตส.พัทลุง ลงพื้นที่ติดตามการใช้โปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ครบวงจร (8 เม.ย. 2558)
เมื่อวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๘ กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ ร่วมกับไอทีสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พัทลุง ลงพื้นที่ติดตามการใช้โปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ครบวงจร สหกรณ์การเกษตรป่าบอน จำกัด อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง
สตท. ๙ ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฬ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ (8 เม.ย. 2558)
เมื่อวันที่ ๖ เมษายน ๒๕๕๘ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ ร่วมกิจกรรมเนื่องใน วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฬ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ซึ่งมีพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้เครื่องราชสักการะ และกล่าวถวายราชสดุดีฯ ณ หอประชุมสองทะเล วิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 [7] 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 ถัดไป>>
 
 
« กรกฎาคม 2559 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
      1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
ดูปฏิทินทั้งหมด
 
 
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์