จังหวัดสงขลา
หน้าหลัก >> ข่าว/กิจกรรม
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าว/กิจกรรม ข่าว/บทความทั้งหมด

ข่าว/กิจกรรม

สตท.๙ ร่วมประกอบพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลและวางพานพุ่มดอกไม้เนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ (6 เม.ย. 2560)
...เมื่อวันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๐ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ ร่วมประกอบพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลและวางพานพุ่มดอกไม้ เนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ณ หอประชุมบงกชศรีเสาวภาคย์ โรงเรียนวรนารีเฉลิมจังหวัดสงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา...
สตท. ๙ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การเสริมสร้างศักยภาพผู้ปฏิบัติงานสอบบัญชี ปี ๒๕๖๐ (4 เม.ย. 2560)
เมื่อวันที่ ๓ – ๔ เมษายน ๒๕๖๐ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การเสริมสร้างศักยภาพผู้ปฏิบัติงานสอบบัญชี ปี ๒๕๖๐ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น ๒ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
สตท.๙ ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ ๖๒ พรรษา (3 เม.ย. 2560)
วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๐ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ ๖๒ พรรษา ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ตำบลพะวง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
สตท. ๙ ร่วมงานรัฐพิธีเนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า (31 มี.ค. 2560)
เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐ ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ ที่ ๙ ร่วมงานรัฐพิธีเนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า ณ ห้องประชุมศรีเกียรติพัฒน์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เปิดการประชุมสัมมนาผู้สอบบัญชีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ (27 มี.ค. 2560)
วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๐ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เปิดการประชุมสัมมนาผู้สอบบัญชีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ณ ห้องโกเมน โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
สตท.๙ ร่วมกับไอทีสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ยะลา ลงพื้นที่ติดตามการใช้โปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ครบวงจร (23 มี.ค. 2560)
เมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๐ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ ร่วมกับไอทีสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ยะลา ลงพื้นที่ติดตามการใช้โปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ครบวงจร
สตท. ๙ กำกับแนะนำการจัดทำบัญชีและงบการเงิน พร้อมได้กำกับแนะนำเพื่อเสริมสร้างระบบการควบคุมภายในที่ดีแก่สหกรณ์ในจังหวัดสตูล (23 มี.ค. 2560)
ระหว่างวันที่ 15 - 21 มีนาคม 2560 กลุ่มพัฒนาการเรียนรู้ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 9 ได้เข้ากำกับแนะนำการจัดทำบัญชีตามโครงการสร้างความเข้มแข็งการจัดทำบัญชีและงบการเงินแก่สหกรณ์โดย กลุ่มเป้าหมายเป็นสหกรณ์ภาคเกษตรกลุ่มไม่พร้อมรับการตรวจสอบ ที่ได้รับการฝึกอบรมแล้วของจังหวัดสตูล
สตท.๙ ร่วมกับสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ในพื้นที่รับผิดชอบ จัดพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช (22 มี.ค. 2560)
เมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๐ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ ร่วมกับสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ในพื้นที่รับผิดชอบ จัดพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช ณ วัดโคกสมานคุณ พระอารามหลวง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
สตท.๙ จัดประชุมหัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ในพื้นที่รับผิดชอบ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ และร่วมแสดงความยินดีแก่ท่านรองอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ในโอกาสรับตำแหน่งใหม่ (22 มี.ค. 2560)
เมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๐ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ จัดประชุมหัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ในพื้นที่รับผิดชอบ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ และร่วมแสดงความยินดีแก่ท่านรองอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ในโอกาสรับตำแหน่งใหม่ ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตรัง จำกัด อำเภอเมือง จังหวัดตรัง
บุคลากรสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ เข้าแสดงความยินดีแก่ท่านรองอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ในโอกาสรับตำแหน่งใหม่ (17 มี.ค. 2560)
เมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๐ บุคลากรสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ เข้าแสดงความยินดีแก่ท่านรองอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ในโอกาสรับตำแหน่งใหม่ ณ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
สตท.๙ ร่วมกับไอทีสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นราธิวาส ลงพื้นที่ติดตามการใช้โปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ครบวงจรของสหกรณ์การเกษตรตากใบ จำกัด จังหวัดนราธิวาส (17 มี.ค. 2560)
เมื่อวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๐ กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ ร่วมกับ IT Provider และผู้สอบบัญชีสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นราธิวาส ลงพื้นที่ติดตามการใช้โปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ครบวงจรของสหกรณ์การเกษตรตากใบ จำกัด จังหวัดนราธิวาส
สตท.๙ กำกับแนะนำการจัดทำบัญชีและงบการเงิน พร้อมได้กำกับแนะนำเพื่อเสริมสร้างระบบการควบคุมภายในที่ดีแก่สหกรณ์ในจังหวัดสงขลา (16 มี.ค. 2560)
ระหว่างวันที่ ๓ – ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๐ สตท.๙ กำกับแนะนำการจัดทำบัญชีและงบการเงิน พร้อมได้กำกับแนะนำเพื่อเสริมสร้างระบบการควบคุมภายในที่ดีแก่สหกรณ์ในจังหวัดสงขลา
สตท.๙ ร่วมกับไอทีสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สตูล ลงพื้นที่ติดตามการใช้โปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ครบวงจร (15 มี.ค. 2560)
เมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๐ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ ร่วมกับไอทีสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สตูล ลงพื้นที่ติดตามการใช้โปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ครบวงจร ณ สหกรณ์การเกษตรควนโดน จำกัด จังหวัดสตูล
สตท.๙ ร่วมกับไอทีสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ปัตตานี ลงพื้นที่ติดตามการใช้โปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ครบวงจร (14 มี.ค. 2560)
เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๐ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ ร่วมกับไอทีสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ปัตตานี ลงพื้นที่ติดตามการใช้โปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ครบวงจร ณ สหกรณ์การเกษตรทุ่งลิปะสะโง จำกัด จังหวัดปัตตานี
สตท.๙ เข้าร่วมฟังการประชุมผู้บริหารกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ ผ่านระบบ Video Conference (13 มี.ค. 2560)
เมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๐ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ เข้าร่วมฟังการประชุมผู้บริหารกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ ผ่านระบบ Video Conference ณ ห้องประชุมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
สตท.๙ ร่วมกับไอทีสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พัทลุงลงพื้นที่ติดตามการใช้โปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ครบวงจร ณ สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านอ่างทอง จำกัด จังหวัดพัทลุง (7 มี.ค. 2560)
เมื่อวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๐ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ ร่วมกับไอทีสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พัทลุง ลงพื้นที่ติดตามการใช้โปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ครบวงจร ณ สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านอ่างทอง จำกัด อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง
สตท. ๙ เข้าร่วมฟังการบรรยาย หลักสูตร หลักความรู้แบบเร่งรัดเพื่อผู้ปฏิบัติงานสอบบัญชีผ่านระบบ Web Conference (3 มี.ค. 2560)
เมื่อวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๐ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ เข้าร่วมฟังการบรรยาย หลักสูตร หลักความรู้แบบเร่งรัดเพื่อผู้ปฏิบัติงานสอบบัญชีผ่านระบบ Web Conference ณ ห้องประชุมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
สตท.๙ ร่วมพิธีวางพานพุ่มสักการะพระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย (27 ก.พ. 2560)
เมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ นางจุรีพร ศิริรังษี นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ พร้อมข้าราชการลูกจ้างในสังกัด เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่ม ถวายสักการะพระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ เนื่องใน "วันสหกรณ์แห่งชาติ”
สตท. ๙ และสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สงขลา ร่วมรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดสงขลา (24 ก.พ. 2560)
วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ และสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สงขลา ร่วมรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่ จังหวัดสงขลา
สตท. ๙ จัดประชุมหัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ในพื้นที่รับผิดชอบ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ (24 ก.พ. 2560)
เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ ได้จัดประชุมหัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ในพื้นที่รับผิดชอบ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พัทลุง อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 [7] 8 9 10 ถัดไป>>
 
 
« มกราคม 2561 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด
 
 
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์