ปฏิทินกิจกรรม
« ธันวาคม 2557 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด
 
 
 
 
โปรแกรมระบบสินค้า
 
ลักษณะการทำงาน
การสั่งซื้อสินค้า
การรับสินค้า
การจัดการการขายสินค้า
การจัดทำทะเบียนคุมสินค้า
การคำนวณต้นทุนสินค้า
คงเหลือ ทั้งแบบ Moving
Average Method และ
แบบ First In First
การจัดการตรวจนับสินค้าคงเหลือ
  การคำนวณเงินเฉลี่ยคืนตาม
ส่วนธุรกิจ
 
 
 
 
hhh

 

 
 
 
 

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
 
" วิสัยทัศน์ : เป็นองค์กรที่พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านการเงินและการบัญชีของสหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกรให้โปร่งใส เข้มแข็ง และพึ่งพาตนเองได้ "
หน้าหลัก >> ข่าว/กิจกรรม
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าว/กิจกรรม ข่าว/บทความทั้งหมด

ข่าว/กิจกรรม

สตท. ๙ ร่วมกับสตส. สงขลา จัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณตนเพื่อเป็นข้าราชการ ลูกจ้างที่ดี และพลังของแผ่นดิน (4 ธ.ค. 2556)
เมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๖ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ ร่วมกับสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สงขลา จัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณตนเพื่อเป็นข้าราชการ ลูกจ้างที่ดี และพลังของแผ่นดิน ณ ห้องประชุม สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
สตท. ๙ เข้าร่วมฟังการประชุมผู้บริหารกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ ผ่านระบบ Video Conference (29 พ.ย. 2556)
วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ เข้าร่วมฟังการประชุมผู้บริหารกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ ผ่านระบบ Video Conference ณ ห้องประชุมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
สตท. ๙ จัดประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาคัดเลือกเกษตรกรดีเด่น สาขาบัญชีฟาร์ม ระดับภาค ประจำปี ๒๕๕๗ (29 พ.ย. 2556)
เมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ จัดประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาคัดเลือกเกษตรกรดีเด่น สาขาบัญชีฟาร์ม ระดับภาค ประจำปี ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
สตท. ๙ จัดพิธีถวายราชสดุดี และลงนามถวายพระพร เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ในวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๖ (26 พ.ย. 2556)
เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ จัดพิธีถวายราชสดุดี และลงนามถวายพระพร เนื่องในวโรกาส มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ในวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๖
สตท.๙ ร่วมกับ สตส.ในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ ร่วมจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (21 พ.ย. 2556)
เมื่อวันที่ ๑๘-๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ สตส.ในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ (สตส.สงขลา,สตส.ยะลา,สตส.ปัตตานี และสตส.นราธิวาส) ร่วมจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปี ๒๕๕๗ เรื่อง "แนวทางการปฏิบัติงานโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปี ๒๕๕๗
สตท. ๙ ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องใน “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” (14 พ.ย. 2556)
เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่ม และ ถวายราช สดุดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องใน “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” ณ หอประชุมเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
สตท. ๙ จัดประชุมหัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ในพื้นที่รับผิดชอบ (29 ต.ค. 2556)
เมื่อวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๖ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ ได้จัดประชุมหัวหน้าสำนักงาน ตรวจบัญชีสหกรณ์ในพื้นที่รับผิดชอบ ณ ห้องประชุมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ จังหวัดสงขลา
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์นำผ้าพระกฐินพระราชทานไปถวาย ณ วัดคูหาสวรรค์ จังหวัดพัทลุง (29 ต.ค. 2556)
ด้วยในปีพุทธศักราช ๒๕๕๖ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ โดย ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ นำผ้าพระกฐินพระราชทานไปถวาย ณ วัดคูหาสวรรค์ อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง
สตท. ๙ จัดประชุมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ (18 ต.ค. 2556)
เมื่อวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๖ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ จัดประชุมสำนักงานตรวจ บัญชีสหกรณ์ที่ ๙ ครั้งที่ ๑/ ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ จังหวัดสงขลา
สตท. ๙ จัดประชุมหัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ในพื้นที่รับผิดชอบ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๖ (16 ต.ค. 2556)
เมื่อวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๖ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ ได้จัดประชุมหัวหน้าสำนัก งานตรวจบัญชีสหกรณ์ในพื้นที่รับผิดชอบ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมสำนัก งานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ จังหวัดสงขลา
สตท. ๙ ร่วมกับไอทีสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พัทลุง ลงพื้นที่ติดตามการใช้โปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ครบวงจรของสหกรณ์การเกษตรปากพะยูน จำกัด (10 ต.ค. 2556)
เมื่อวันที่ ๓ , ๗ และ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๖ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ ร่วมกับไอทีสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พัทลุง ลงพื้นที่ ติดตามการใช้โปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ครบวงจรของสหกรณ์การเกษตรปากพะยูน จำกัด
สตท. ๙ เข้าร่วมประชุมวิชาการ "การเรียนรู้สู่องค์กรอัจฉริยะ” หวังสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ พร้อมต่อยอดสู่การพัฒนา (2 ต.ค. 2556)
กตส. จัดประชุมวิชาการ "การเรียนรู้สู่องค์กรอัจฉริยะ” หวังสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ พร้อมต่อยอดสู่การพัฒนา วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๖ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จัดการประชุมสัมมนาวิชาการกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ประจำปี ๒๕๕๖ เรื่อง "การเรียนรู้สู่องค์กรอัจฉริยะ” เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ทางวิชาการ นำไปสู่การสร้างองค์ความรู้และต่อยอดแนวคิดในการพัฒนางานและองค์กร โดยมี นายวิจักร อากัปกริยา อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เป็นประธานในพิธี
สตท. ๙ จัดประชุมหัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ในพื้นที่รับผิดชอบ ครั้งที่ ๙/๒๕๕๖ (2 ต.ค. 2556)
เมื่อวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๖ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ ได้จัดประชุมหัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ในพื้นที่รับผิดชอบ ครั้งที่ ๙/๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ จังหวัดสงขลา
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัดเฝ้ารับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเป็นประธานเปิดงานวันลองกองประจำปี ๒๕๕๖ ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส (27 ก.ย. 2556)
เมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๖ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัดเฝ้ารับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเป็นประธานเปิดงานวันลองกองประจำปี ๒๕๕๖ ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส
สตท. ๙ จัดโครงการสวัสดิการฝึกอาชีพเสริมรายได้ (23 ก.ย. 2556)
เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๖ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ จัดกิจกรรมโครงการสวัสดิการฝึกอาชีพเสริมรายได้ หลักสูตร การทำเดคูพาจ ให้แก่ข้าราชการ พนักงานราชการในพื้นที่สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ เพื่อให้บุคลากรมีอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้กับตนเองและครอบครัว ณ โรงแรมหาดแก้ว รีสอร์ท สงขลา อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๑๘๕ คน
สตท. ๙ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางการบริหารจัดการโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่สหกรณ์ใน ๔ จังหวัด ปี ๒๕๕๖ (23 ก.ย. 2556)
เมื่อวันที่ 19-20 กันยายน 2556 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 9 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “แนวทางการบริหารจัดการโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่สหกรณ์ใน 4 จังหวัด ปี 2557” โดยมี นายวิจักร อากัปกริยา อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดการประชุม
สตท. ๙ จัดงานแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี ๒๕๕๖ (23 ก.ย. 2556)
เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๖ นางสาววิภา เจริญศิริสุนทร ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการและลูกจ้าง สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ในพื้นที่ สตท. ๙ ร่วมจัดงาน แสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
สตท. ๙ จัดกิจกรรมร่วมทำบุญและนั่งสมาธิ (17 ก.ย. 2556)
เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๖ นางสาววิภา เจริญศิริสุนทร ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ จัดกิจกรรมร่วมทำบุญและนั่งสมาธิ ให้แก่ข้าราชการ พนักงานราชการและลูกจ้าง โดยสวดมนต์ นั่งสมาธิ เลี้ยงอาหารพระสงค์ และทำความสะอาดบริเวณโรงอาหาร
สตท. ๙ จัดประชุมหัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ในพื้นที่รับผิดชอบ ครั้งที่ ๘/๒๕๕๖ (6 ก.ย. 2556)
เมื่อวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๖ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ ได้จัดประชุมหัวหน้า สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ในพื้นที่รับผิดชอบ ครั้งที่ ๘/๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมสำนักงาน ตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ จังหวัดสงขลา
สตท. ๙ ร่วมกับไอทีสตส. พัทลุง ลงพื้นที่ติดตามการใช้โปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ครบวงจรของสหกรณ์การเกษตรปากพะยูน จำกัด (2 ก.ย. 2556)
เมื่อวันที่ ๒๘ - ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๖ สตท. ๙ ร่วมกับไอทีสตส. พัทลุง ลงพื้นที่ติดตามการใช้โปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ครบวงจรของสหกรณ์การเกษตรปากพะยูน จำกัด

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 [7] 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ถัดไป>>

ระบบให้บริการสหกรณ์ออมทรัพย์ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ Call center 1170 สายด่วนปัญหาเกษตร
ศูนย์บริการร่วม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 1111 สายด่วน ของรัฐบาล
CAD HUB COOP HUB
CFSAWS : SS CFSAWS : SS
SEVA 2010 E-Learning สำนักงาน ป.ป.ช.
Peer Group Cad call center 026285240-59 ต่อ 2108
ศูนย์ภูฟ้าพัฒนา
การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ENG WAY
ระบบฐานข้อมูลสื่อ ธปท. พัฒนาระบบบริหาร กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม ศูนย์สภาวะเศรษฐกิจทางการเงิน
Web Services การให้บริการสารสนเทศทางการเงินการบัญชี

 
Cad conferance