ปฏิทินกิจกรรม
« พฤษภาคม 2558 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
      1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
ดูปฏิทินทั้งหมด
 
 
 
 
โปรแกรมระบบสินค้า
 
ลักษณะการทำงาน
การสั่งซื้อสินค้า
การรับสินค้า
การจัดการการขายสินค้า
การจัดทำทะเบียนคุมสินค้า
การคำนวณต้นทุนสินค้า
คงเหลือ ทั้งแบบ Moving
Average Method และ
แบบ First In First
การจัดการตรวจนับสินค้าคงเหลือ
  การคำนวณเงินเฉลี่ยคืนตาม
ส่วนธุรกิจ
 
 
 
 
hhh

 

 
 
 
 

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
 
" วิสัยทัศน์ : เป็นองค์กรที่พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านการเงินและการบัญชีของสหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกรให้โปร่งใส เข้มแข็ง และพึ่งพาตนเองได้ "
หน้าหลัก >> ข่าว/กิจกรรม
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าว/กิจกรรม ข่าว/บทความทั้งหมด

ข่าว/กิจกรรม

สตท. ๙ ร่วมกับสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สตูล ตรวจเยี่ยมสหกรณ์อิบนูเอาฟ จำกัด (14 ส.ค. 2557)
เมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๗ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ตรวจเยี่ยมสหกรณ์อิบนูเอาฟ จำกัด จังหวัดสตูล มีสาขาทั้งหมด ๙ สาขา ซึ่งจะโอนกลับภาครัฐ ปี ๒๕๕๘.
สตท. ๙ เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๒ พรรษา (13 ส.ค. 2557)
เมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๗ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ โดยมีข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างในสังกัด เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ถวายพระพรชัยมงคล ลงนามกถวายพระพร ถวายเครื่องราชสักการะ และจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล ณ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา โดยมีนายธำรงค์ เจริญกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธี
กตส. ร่วมกับสตท. ๙ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อบูรณาการแผนงาน/โครงการ ในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ (12 ส.ค. 2557)
เมื่อระหว่างวันที่ ๖ - ๙ สิงหาคม ๒๕๕๗ กตส. ร่วมกับสตท. ๙ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อบูรณาการแผนงาน/โครงการ ในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ณ อิงธารรีสอร์ท อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล
สตท. ๙ ร่วมกับ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พัทลุง ลงพื้นที่ติดตามการปรับเปลี่ยนระบบของสหกรณ์การเกษตรปากพะยูน จำกัด จังหวัดพัทลุง (6 ส.ค. 2557)
เมื่อวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๗ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ ร่วมกับ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พัทลุง ลงพื้นที่ติดตามการปรับเปลี่ยนระบบของสหกรณ์การเกษตรปากพะยูน จำกัด จังหวัดพัทลุง
สตท. ๙ ขอต้อนรับนางสาวเรืองทอง มนูญผล ในโอกาสได้รับตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านการบัญชีและการสอบบัญชี สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ (4 ส.ค. 2557)
เมื่อวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๗ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ ขอต้อนรับนางสาวเรืองทอง มนูญผล ในโอกาสได้รับตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านการบัญชีและการสอบบัญชี สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ ณ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙
สตท. ๙ จัดประชุมหัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ในพื้นที่รับผิดชอบ ครั้งที่ ๗/๒๕๕๗ (4 ส.ค. 2557)
เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๗ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ จัดประชุมหัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ในพื้นที่ รับผิดชอบ ครั้งที่ ๗/๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พัทลุง จังหวัดพัทลุง
สตท. ๙ จัดกิจกรรม ๕ ส. (1 ส.ค. 2557)
เมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๗ นำโดย นางสาววิภา เจริญศิริสุนทร ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการและลูกจ้าง สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ ร่วมแรงร่วมใจกันทำกิจกรรม ๕ ส.โดยช่วยกันทำความสะอาดสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ ให้มีอนามัยสิ่งแวดล้อมที่ดีตามนโยบายของอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
สตท. ๙ เข้าร่วมฟังการประชุมผู้บริหารกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๗ ผ่านระบบ Video Conference (30 ก.ค. 2557)
วันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ เข้าร่วมฟังการประชุมผู้บริหารกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๗ ผ่านระบบ Video Conference ณ ห้องประชุมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
สำนักมาตรฐานการบัญชีและการสอบบัญชี ร่วมกับสตท. ๙ จัดประชุมรับทราบประเด็นปัญหาในการปฏิบัติงานตามระบบมาตรฐานการควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชี (CAQC) และการใช้โปรแกรมกระดาษทำการอิเล็กทรอนิกส์ : EWP (25 ก.ค. 2557)
เมื่อวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๗ สำนักมาตรฐานการบัญชีและการสอบบัญชี ร่วมกับสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ จัดประชุมรับทราบประเด็นปัญหาในการปฏิบัติงานตามระบบมาตรฐานการควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชี (CAQC) และการใช้โปรแกรมกระดาษทำการอิเล็กทรอนิกส์ : EWP ณ ห้องประชุม สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
สตท. ๙ เข้าร่วมฟังการประชุมเกี่ยวกับบทบาทภารกิจกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ภายใต้โครงการรณรงค์และถ่ายทอดเทคโนโลยีการลดต้นทุนการผลิตข้าวคืนความสุขให้ชาวนา ผ่านระบบ Video Conference (17 ก.ค. 2557)
วันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๗ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ นำโดยนางสิริพร สมบัติเปี่ยม นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชี สหกรณ์ที่ ๙ พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ เข้าร่วมฟังการประชุม หัวข้อ บทบาทภารกิจกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ภายใต้โครงการรณรงค์และ ถ่ายทอดเทคโนโลยี การลดต้นทุนการผลิตข้าวคืนความสุขให้ชาวนา ผ่านระบบ Video Conference
สตท. ๙ ทำกิจกรรม โครงการปลูกฝัง คุณธรรมจริยธรรม (17 ก.ค. 2557)
เมื่อวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๗ นางสาววิภา เจริญศิริสุนทร ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง ร่วมทำกิจกรรม โครงการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม
สตท. ๙ จัดประชุมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๗ (17 ก.ค. 2557)
เมื่อวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๗ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ จัดประชุมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๗ โดยมีนางสาววิภา เจริญศิริสุนทร ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ เป็นประธานในที่ประชุม
สตท.๙ จัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๕๗ (10 ก.ค. 2557)
เมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗ นางสาววิภา เจริญศิริสุนทร ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างในสังกัด ร่วมทำบุญถวายเทียนพรรษา สวดมนต์ไหว้พระ และนั่งสมาธิ เพื่อความเป็นสิริมงคลในการดำเนินชีวิต เนื่องในโอกาสวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๕๗ ณ สถานปฏิบัติธรรมวัดป่าสัก อ.นาหม่อม จ.สงขลา
สตท. ๙ จัดประชุมหัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ในพื้นที่รับผิดชอบ ครั้งที่ ๖/๒๕๕๗ (8 ก.ค. 2557)
เมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๗ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ ได้จัดประชุมหัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ในพื้นที่รับผิดชอบ ครั้งที่ ๖/๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา จังหวัดตรัง
สตท. ๙ ร่วมกับ สตส.สตูล จัดอบรมโปรแกรมสินค้า Version ๒.๒ (7 ก.ค. 2557)
เมื่อวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๗ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ ร่วมกับสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สตูล จัดอบรมการใช้โปรแกรมสินค้า Version ๒.๒ ของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ให้แก่เจ้าหน้าที่ของสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สตูล และเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ในจังหวัดสตูล พร้อมทั้งตอบข้อซักถามเกี่ยวกับการใช้โปรแกรม โดยมีนางสาววิภา เจริญศิริสุนทร ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ เป็นประธานในการจัดอบรมดังกล่าว ณ ห้องประชุมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สตูล
สตท. ๙ เข้าร่วมฟังการประชุมผู้บริหารกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ครั้งที่ ๔/๒๕๕๗ ผ่านระบบ Video Conference (2 ก.ค. 2557)
วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๗ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ เข้าร่วมฟังการประชุมผู้บริหารกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๗ ผ่านระบบ Video Conference ณ ห้องประชุมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
สตท. ๙ จัดอบรมเสริมทักษะการใช้โปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ เพื่อสร้างทีมไอทีให้มีคุณภาพในการให้บริการการใช้โปรแกรมระบบบัญชีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ (27 มิ.ย. 2557)
เมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๗ จัดอบรมเสริมทักษะการใช้โปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ เพื่อสร้างทีมไอทีให้มีคุณภาพในการให้บริการการใช้โปรแกรมระบบบัญชีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้ผ่านการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจและเทคนิคเพิ่มเติมในการใช้โปรแกรมระบบบัญชีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
สตท. ๙ ลงพื้นที่ติดตามประเมินผลโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร (25 มิ.ย. 2557)
เมื่อวันที่ ๒๓ - ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๗ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ นำโดยนางสาววิภา เจริญ ศิริสุนทร ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ พร้อมด้วยนางกนกลดา วัชชะวิพุธ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ หัวหน้ากลุ่มแผนงานและติดตามประเมินผล สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ และคณะ ลงพื้นที่ติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนใน ถิ่นทุรกันดาร ณ โรงเรียนดารุลมาอาเรฟมูลนิธิ อำเภอควนโดน โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านส้านแดง อำเภอควนกาหลง และโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนยูงทองรัฐประชาสรรค์ อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล
สตท. ๙ ลงพื้นที่เพื่อประเมินมาตรฐานสำนักงานตามระบบมาตรฐานการควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชีของสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ (22 มิ.ย. 2557)
ระหว่างวันที่ ๒ – ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๗ กลุ่มกำกับมาตรฐานการบัญชี สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ นำโดยนางสิริพร สมบัติเปี่ยม หัวหน้ากลุ่มกำกับมาตรฐานการบัญชี พร้อมด้วยทีมงานกลุ่มกำกับมาตรฐานการบัญชี ลงพื้นที่เพื่อประเมินมาตรฐานสำนักงานตามระบบมาตรฐานการควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชีของสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ในจังหวัดพัทลุง ตรัง สตูล และยะลา
สตท. ๙ ลงพื้นที่ติดตามประเมินผลโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร (19 มิ.ย. 2557)
เมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๗ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ ลงพื้นที่ติดตามประเมินผลโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนสันติราษฎร์ประชารัฐบำรุง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 [7] 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 ถัดไป>>

ระบบให้บริการสหกรณ์ออมทรัพย์ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ Call center 1170 สายด่วนปัญหาเกษตร
ศูนย์บริการร่วม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 1111 สายด่วน ของรัฐบาล
CAD HUB COOP HUB
CFSAWS : SS CFSAWS : SS
SEVA 2010 E-Learning สำนักงาน ป.ป.ช.
Peer Group Cad call center 026285240-59 ต่อ 2108
ศูนย์ภูฟ้าพัฒนา
การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ENG WAY
ระบบฐานข้อมูลสื่อ ธปท. พัฒนาระบบบริหาร กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม ศูนย์สภาวะเศรษฐกิจทางการเงิน
Web Services การให้บริการสารสนเทศทางการเงินการบัญชี

 
Cad conferance