ปฏิทินกิจกรรม
« พฤศจิกายน 2557 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
       1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
ดูปฏิทินทั้งหมด
 
 
 
 
โปรแกรมระบบสินค้า
 
ลักษณะการทำงาน
การสั่งซื้อสินค้า
การรับสินค้า
การจัดการการขายสินค้า
การจัดทำทะเบียนคุมสินค้า
การคำนวณต้นทุนสินค้า
คงเหลือ ทั้งแบบ Moving
Average Method และ
แบบ First In First
การจัดการตรวจนับสินค้าคงเหลือ
  การคำนวณเงินเฉลี่ยคืนตาม
ส่วนธุรกิจ
 
 
 
 
hhh

 

 
 
 
 

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
 
" วิสัยทัศน์ : เป็นองค์กรที่พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านการเงินและการบัญชีของสหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกรให้โปร่งใส เข้มแข็ง และพึ่งพาตนเองได้ "
หน้าหลัก >> ข่าว/กิจกรรม
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าว/กิจกรรม ข่าว/บทความทั้งหมด

ข่าว/กิจกรรม

สตท. ๙ จัดประชุมหัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ในพื้นที่รับผิดชอบ ครั้งที่ ๙/๒๕๕๖ (2 ต.ค. 2556)
เมื่อวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๖ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ ได้จัดประชุมหัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ในพื้นที่รับผิดชอบ ครั้งที่ ๙/๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ จังหวัดสงขลา
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัดเฝ้ารับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเป็นประธานเปิดงานวันลองกองประจำปี ๒๕๕๖ ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส (27 ก.ย. 2556)
เมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๖ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัดเฝ้ารับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเป็นประธานเปิดงานวันลองกองประจำปี ๒๕๕๖ ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส
สตท. ๙ จัดโครงการสวัสดิการฝึกอาชีพเสริมรายได้ (23 ก.ย. 2556)
เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๖ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ จัดกิจกรรมโครงการสวัสดิการฝึกอาชีพเสริมรายได้ หลักสูตร การทำเดคูพาจ ให้แก่ข้าราชการ พนักงานราชการในพื้นที่สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ เพื่อให้บุคลากรมีอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้กับตนเองและครอบครัว ณ โรงแรมหาดแก้ว รีสอร์ท สงขลา อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๑๘๕ คน
สตท. ๙ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางการบริหารจัดการโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่สหกรณ์ใน ๔ จังหวัด ปี ๒๕๕๖ (23 ก.ย. 2556)
เมื่อวันที่ 19-20 กันยายน 2556 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 9 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “แนวทางการบริหารจัดการโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่สหกรณ์ใน 4 จังหวัด ปี 2557” โดยมี นายวิจักร อากัปกริยา อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดการประชุม
สตท. ๙ จัดงานแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี ๒๕๕๖ (23 ก.ย. 2556)
เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๖ นางสาววิภา เจริญศิริสุนทร ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการและลูกจ้าง สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ในพื้นที่ สตท. ๙ ร่วมจัดงาน แสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
สตท. ๙ จัดกิจกรรมร่วมทำบุญและนั่งสมาธิ (17 ก.ย. 2556)
เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๖ นางสาววิภา เจริญศิริสุนทร ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ จัดกิจกรรมร่วมทำบุญและนั่งสมาธิ ให้แก่ข้าราชการ พนักงานราชการและลูกจ้าง โดยสวดมนต์ นั่งสมาธิ เลี้ยงอาหารพระสงค์ และทำความสะอาดบริเวณโรงอาหาร
สตท. ๙ จัดประชุมหัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ในพื้นที่รับผิดชอบ ครั้งที่ ๘/๒๕๕๖ (6 ก.ย. 2556)
เมื่อวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๖ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ ได้จัดประชุมหัวหน้า สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ในพื้นที่รับผิดชอบ ครั้งที่ ๘/๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมสำนักงาน ตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ จังหวัดสงขลา
สตท. ๙ ร่วมกับไอทีสตส. พัทลุง ลงพื้นที่ติดตามการใช้โปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ครบวงจรของสหกรณ์การเกษตรปากพะยูน จำกัด (2 ก.ย. 2556)
เมื่อวันที่ ๒๘ - ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๖ สตท. ๙ ร่วมกับไอทีสตส. พัทลุง ลงพื้นที่ติดตามการใช้โปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ครบวงจรของสหกรณ์การเกษตรปากพะยูน จำกัด
สตท. ๙ ร่วมกับสตส. นราธิวาส เข้าตรวจเยี่ยมและมอบของเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ ณ โรงเรียนบ้านเขาตันหยงมิตรภาพ ที่ 153 ต. กะลุวอเหนือ อ. เมือง จ. นราธิวาส (2 ก.ย. 2556)
เมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖ สตท. ๙ ร่วมกับสตส.นราธิวาส เข้าตรวจเยี่ยมและมอบของเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ ณ โรงเรียนบ้านเขาตันหยงมิตรภาพ ที่ 153 ต. กะลุวอเหนือ อ. เมือง จ. นราธิวาส
สตท. ๙ ร่วมกับสตส. ตรัง เข้าตรวจเยี่ยมและมอบของเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ ณ โรงเรียน ตชด. สันติราษฎร์ประชาบำรุง ต. ประเหลียน อ. ประเหลียน จ. ตรัง (2 ก.ย. 2556)
เมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๖ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ ร่วมกับสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตรัง เข้าตรวจเยี่ยมและมอบของเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ ณ โรงเรียน ตชด. สันติราษฎร์ประชาบำรุง ต. ประเหลียน อ. ประเหลียน จ. ตรัง
สตท. ๙ จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพประจำปี ๒๕๕๖ (26 ส.ค. 2556)
เมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๖ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพประจำปี ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
สตท. ๙ จัดประชุมคณะทำงานจัดทำแผนการตรวจสอบบัญชีและแนวการสอบบัญชี โครงการพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกรเพื่อรักษาเสถียรภาพราคายาง ณ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ (20 ส.ค. 2556)
เมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๖ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ จัดประชุมคณะทำงานจัดทำแผนการตรวจสอบบัญชีและแนวการสอบบัญชี โครงการพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกรเพื่อรักษาเสถียรภาพราคายาง ณ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
สตท. ๙ เข้าร่วมประชุมผลความก้าวหน้าของการตรวจติดตามงาน/โครงการตามแผนการตรวจราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๖ (16 ส.ค. 2556)
เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๖ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ เข้าร่วมประชุมผลความก้าวหน้าของการตรวจติดตามงาน/โครงการตามแผนการตรวจราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๖
กตส. สตท. ๙ และสตส. สตูล ร่วมกันจัดทำสื่อสารคดีภารกิจของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ณ โรงเรียนตำรวจชายแดนยูงทองรัฐประชาสรรค์ อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล (15 ส.ค. 2556)
เมื่อวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖ กตส. สตท. ๙ และสตส.สตูล ร่วมกันจัดทำสื่อสารคดีภารกิจของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ณ โรงเรียนตำรวจชายแดนยูงทองรัฐประชาสรรค์ อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล
อตส. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสหกรณ์การเกษตรปากพะยูน จำกัด และติดตามการใช้โปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ (14 ส.ค. 2556)
เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๖ นายวิจักร อากัปกริยา อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ พร้อมด้วยนางสาววิภา เจริญศิริสุนทร ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ และคณะเข้าตรวจเยี่ยมสหกรณ์การเกษตรปากพะยูน จำกัดโดยมีนางวิภา มิตรารมย์ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พัทลุง พร้อมด้วยข้าราชการให้การต้อนรับ
สตท. ๙ เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๑ พรรษา (13 ส.ค. 2556)
เมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๖ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ โดยมีข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างในสังกัด เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๑ พรรษา เพื่อเป็นการแสดง ความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
สตท. ๙ จัดประชุมหัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ในพื้นที่รับผิดชอบ ครั้งที่ ๗/๒๕๕๖ (9 ส.ค. 2556)
เมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๖ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ ได้จัดประชุมหัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ในพื้นที่รับผิดชอบ ครั้งที่ ๗/๒๕๕๖
สตท. ๙ เข้าตรวจสอบบัญชีสต๊อคยางของโครงการพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกร เพื่อรักษาเสถียรภาพราคายาง (8 ส.ค. 2556)
เมื่อวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ เข้าตรวจสอบบัญชีสต๊อคยางของโครงการพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกร เพื่อรักษาเสถียรภาพราคายาง
จัดทำสื่อสารคดีภารกิจของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ด้านการใช้โปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ครบวงจรให้บริการสมาชิก (8 ส.ค. 2556)
เมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๖ นายศรัณย์ จารุวัฒนาพานิช ผู้อำนวยการกลุ่มประชาสัมพันธ์ ร่วมกับนายสุมนต์ หาญศิริสวัสดิ์ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สงขลา พร้อมด้วยข้าราชการของสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สงขลา และสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ จัดทำสื่อสารคดีภารกิจของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ด้านการใช้โปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ครบวงจรให้บริการสมาชิก
สตท. ๙ ได้เข้าร่วมกิจกรรม “ประสานใจดับไฟใต้ ครั้งที่ ๖” (31 ก.ค. 2556)
เมื่อวันที่ ๓๑ กรกฏาคม ๒๕๕๖ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ ได้มอบเครื่องอุปโภค-บริโภคผ่านสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 [7] 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ถัดไป>>

ระบบให้บริการสหกรณ์ออมทรัพย์ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ Call center 1170 สายด่วนปัญหาเกษตร
ศูนย์บริการร่วม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 1111 สายด่วน ของรัฐบาล
CAD HUB COOP HUB
CFSAWS : SS CFSAWS : SS
SEVA 2010 E-Learning สำนักงาน ป.ป.ช.
Peer Group Cad call center 026285240-59 ต่อ 2108
ศูนย์ภูฟ้าพัฒนา
การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ENG WAY
ระบบฐานข้อมูลสื่อ ธปท. พัฒนาระบบบริหาร กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม ศูนย์สภาวะเศรษฐกิจทางการเงิน
Web Services การให้บริการสารสนเทศทางการเงินการบัญชี

 
Cad conferance