ปฏิทินกิจกรรม
« ตุลาคม 2558 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
     1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด
 
 
 
 
โปรแกรมระบบสินค้า
 
ลักษณะการทำงาน
การสั่งซื้อสินค้า
การรับสินค้า
การจัดการการขายสินค้า
การจัดทำทะเบียนคุมสินค้า
การคำนวณต้นทุนสินค้า
คงเหลือ ทั้งแบบ Moving
Average Method และ
แบบ First In First
การจัดการตรวจนับสินค้าคงเหลือ
  การคำนวณเงินเฉลี่ยคืนตาม
ส่วนธุรกิจ
 
 
 
 
hhh

 

 
 
 
 

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
 
" วิสัยทัศน์ : เป็นองค์กรที่พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านการเงินและการบัญชีของสหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกรให้โปร่งใส เข้มแข็ง และพึ่งพาตนเองได้ "
หน้าหลัก >> ข่าว/กิจกรรม
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าว/กิจกรรม ข่าว/บทความทั้งหมด

ข่าว/กิจกรรม

สตท.๙ เข้าร่วมฟังการประชุมผู้บริหารกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ ผ่านระบบ Video Conference (4 ธ.ค. 2557)
วันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๗ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ เข้าร่วมฟังการประชุมผู้บริหารกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ ผ่านระบบ Video Conference ณ ห้องประชุมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
สตท.๙ ร่วมกับสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สงขลา จัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณตนเพื่อเป็นข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างที่ดี และพลังของแผ่นดิน (4 ธ.ค. 2557)
เมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๗ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ ร่วมกับสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สงขลา จัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณตนเพื่อเป็นข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างที่ดี และพลังของแผ่นดิน ณ ห้องประชุมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
สตท.๙ จัดพิธีลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๗ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ (1 ธ.ค. 2557)
เมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ จัดพิธีลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๗ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
สตท. ๙ จัดอบรมโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดชายแดนใต้ หลักสูตร “การพัฒนาศักยภาพผู้จัดการสหกรณ์” (27 พ.ย. 2557)
เมื่อวันที่ ๒๕ – ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ จัดอบรมโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดชายแดนใต้ หลักสูตร “การพัฒนาศักยภาพผู้จัดการสหกรณ์” ณ ห้องดอกแก้ว โรมแรมหาดใหญ่พาราไดส์ แอนด์ รีสอร์ท อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
สตท.๙ ร่วมประชุมการจัดทำมาตรฐานเวลาปฏิบัติงานของ สตส.จังหวัด เพื่อประกอบการวิเคราะห์ภารกิจในการปรับปรุงโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ผ่านระบบ Video Conference (25 พ.ย. 2557)
วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ ร่วมประชุมการจัดทำมาตรฐานเวลาปฏิบัติงานของ สตส.จังหวัด เพื่อประกอบการวิเคราะห์ภารกิจในการปรับปรุงโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ผ่านระบบ Video Conference ณ ห้องประชุมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
สตท.๙ ร่วมพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงาน เรื่อง แนวทางการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ (Road Map ๕๘) โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (21 พ.ย. 2557)
เมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ สตท.๙ ร่วมพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงาน เรื่อง แนวทางการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ (Road Map ๕๘) โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ ภูต้นน้ำ รีสอร์ท อำเภอละงู จังหวัดสตูล
สตท. ๙ จัดการอบรมโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดชายแดนใต้ หลักสูตร “การพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร” (21 พ.ย. 2557)
เมื่อวันที่ ๑๘ – ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ จัดการอบรมโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดชายแดนใต้ หลักสูตร “การพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร” ณ ห้องไพลิน โรมแรมไดมอนด์พลาซ่า อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
สตท. ๙ ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องใน "วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” (14 พ.ย. 2557)
วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่ม และ ถวายราช สดุดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องใน "วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” เพื่อการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และร่วมแสดงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ หอประชุมเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
สตท. ๙ จัดประชุมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ ครั้งที่ ๖/๒๕๕๗ (13 พ.ย. 2557)
เมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ จัดประชุมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ ครั้งที่ ๖/ ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ จังหวัดสงขลา
สตท. ๙ จัดโครงการฝึกอาชีพสานตะกร้าด้วยสายรัดของให้แก่บุคลากรในพื้นที่สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ (7 พ.ย. 2557)
วันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ จัดโครงการฝึกอาชีพสานตะกร้าด้วยสายรัดของให้แก่บุคลากรในพื้นที่สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ เพื่อส่งเสริมให้มีรายได้เพิ่มขึ้น ณ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
สตท.๙ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "โปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ครบวงจร” (FAS) สำหรับพนักงานบัญชีและผู้ที่เกี่ยวข้อง (6 พ.ย. 2557)
เมื่อวันที่ ๓ – ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "การใช้โปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ครบวงจร” (FAS) ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
สตท. ๙ จัดประชุมหัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ในพื้นที่รับผิดชอบ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๗ (6 พ.ย. 2557)
เมื่อวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ จัดประชุมหัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ในพื้นที่ รับผิดชอบ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
อตส. ร่วมเปิดงาน Halal Money Day วันการเงินฮาลาล ในงานแสดงสินค้า และร่วมประชุมสัมมนานานาชาติ พ.ศ. ๒๕๕๗ “World HAPEX 2014” และลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ (31 ต.ค. 2557)
เมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๗ นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน Halal Money Day วันการเงินฮาลาส ในงานแสดงสินค้า และร่วมประชุมสัมมนานานาชาติ พ.ศ. ๒๕๕๗ “World HAPEX 2014” ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชย์สมบัติครบรอบ 60 ปี และลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙
สตท. ๙ เข้าตรวจเยี่ยมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ยะลา (29 ต.ค. 2557)
วันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๗ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ยะลา พร้อมทั้ง ลงพื้นที่ติดตามการใช้โปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ครบวงจรของสหกรณ์การเกษตรเมืองยะลา จำกัด จังหวัดยะลา ณ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ยะลา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา
สตท. ๙ จัดประชุมหัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ในพื้นที่รับผิดชอบ ครั้งที่ ๙/๒๕๕๗ (13 ต.ค. 2557)
เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๗ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ ได้จัดประชุมหัวหน้า สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ในพื้นที่รับผิดชอบ ครั้งที่ ๙/๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
สตท. ๙ ร่วมประชุมรับมอบนโยบายการปฏิบัติงานของอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ผ่านระบบ Video Conference (10 ต.ค. 2557)
วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๗ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ ร่วมประชุมรับมอบนโยบายการปฏิบัติงานของอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ผ่านระบบ Video Conference ณ ห้องประชุม สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
สตท. ๙ เข้าร่วมฟังการประชุมชี้แจง เรื่อง การกลับไปใช้สิทธิบำเหน็จบำนาญตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. ๒๔๙๔ พ.ศ. ... ผ่านระบบ Video Conference (7 ต.ค. 2557)
วันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๗ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ เข้าร่วมฟังการประชุมชี้แจง เรื่อง การกลับไปใช้สิทธิบำเหน็จบำนาญ ตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. ๒๔๙๔ พ.ศ. ... ผ่านระบบ Video Conference ณ ห้องประชุมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
สตท.๙ เข้าร่วมกิจกรรมงานวันรัฐพิธีที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (1 ต.ค. 2557)
เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ เข้าร่วมงานวันรัฐพิธีที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
กตส.จัดประชุมสัมมนาวิชาการ "Audit Quality Focus” (30 ก.ย. 2557)
เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2557 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จัดการประชุมสัมมนาวิชาการกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ประจำปี 2557 เรื่อง"Audit Quality Focus” ณ โรงแรมปรินซ์ พาเลซ กรุงเทพฯ
สตท. ๙ เข้าร่วมฟังการประชุมผู้บริหารกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ครั้งที่ ๗/๒๕๕๗ ผ่านระบบ Video Conference (29 ก.ย. 2557)
วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๗ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ เข้าร่วมฟังการประชุมผู้บริหารกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ครั้งที่ ๗/๒๕๕๗ ผ่านระบบ Video Conference ณ ห้องประชุมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 [7] 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 ถัดไป>>

ระบบให้บริการสหกรณ์ออมทรัพย์ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ Call center 1170 สายด่วนปัญหาเกษตร
ศูนย์บริการร่วม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 1111 สายด่วน ของรัฐบาล
CAD HUB COOP HUB
CFSAWS : SS CFSAWS : SS
SEVA 2010 E-Learning สำนักงาน ป.ป.ช.
Peer Group Cad call center 026285240-59 ต่อ 2108
ศูนย์ภูฟ้าพัฒนา
การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ENG WAY
ระบบฐานข้อมูลสื่อ ธปท. พัฒนาระบบบริหาร กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม ศูนย์สภาวะเศรษฐกิจทางการเงิน
Web Services การให้บริการสารสนเทศทางการเงินการบัญชี

 
Cad conferance