ปฏิทินกิจกรรม
« เมษายน 2558 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
    1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
ดูปฏิทินทั้งหมด
 
 
 
 
โปรแกรมระบบสินค้า
 
ลักษณะการทำงาน
การสั่งซื้อสินค้า
การรับสินค้า
การจัดการการขายสินค้า
การจัดทำทะเบียนคุมสินค้า
การคำนวณต้นทุนสินค้า
คงเหลือ ทั้งแบบ Moving
Average Method และ
แบบ First In First
การจัดการตรวจนับสินค้าคงเหลือ
  การคำนวณเงินเฉลี่ยคืนตาม
ส่วนธุรกิจ
 
 
 
 
hhh

 

 
 
 
 

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
 
" วิสัยทัศน์ : เป็นองค์กรที่พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านการเงินและการบัญชีของสหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกรให้โปร่งใส เข้มแข็ง และพึ่งพาตนเองได้ "
หน้าหลัก >> ข่าว/กิจกรรม
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าว/กิจกรรม ข่าว/บทความทั้งหมด

ข่าว/กิจกรรม

สตท. ๙ ร่วมกับ สตส.สตูล จัดอบรมโปรแกรมสินค้า Version ๒.๒ (7 ก.ค. 2557)
เมื่อวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๗ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ ร่วมกับสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สตูล จัดอบรมการใช้โปรแกรมสินค้า Version ๒.๒ ของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ให้แก่เจ้าหน้าที่ของสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สตูล และเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ในจังหวัดสตูล พร้อมทั้งตอบข้อซักถามเกี่ยวกับการใช้โปรแกรม โดยมีนางสาววิภา เจริญศิริสุนทร ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ เป็นประธานในการจัดอบรมดังกล่าว ณ ห้องประชุมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สตูล
สตท. ๙ เข้าร่วมฟังการประชุมผู้บริหารกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ครั้งที่ ๔/๒๕๕๗ ผ่านระบบ Video Conference (2 ก.ค. 2557)
วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๗ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ เข้าร่วมฟังการประชุมผู้บริหารกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๗ ผ่านระบบ Video Conference ณ ห้องประชุมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
สตท. ๙ จัดอบรมเสริมทักษะการใช้โปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ เพื่อสร้างทีมไอทีให้มีคุณภาพในการให้บริการการใช้โปรแกรมระบบบัญชีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ (27 มิ.ย. 2557)
เมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๗ จัดอบรมเสริมทักษะการใช้โปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ เพื่อสร้างทีมไอทีให้มีคุณภาพในการให้บริการการใช้โปรแกรมระบบบัญชีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้ผ่านการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจและเทคนิคเพิ่มเติมในการใช้โปรแกรมระบบบัญชีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
สตท. ๙ ลงพื้นที่ติดตามประเมินผลโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร (25 มิ.ย. 2557)
เมื่อวันที่ ๒๓ - ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๗ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ นำโดยนางสาววิภา เจริญ ศิริสุนทร ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ พร้อมด้วยนางกนกลดา วัชชะวิพุธ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ หัวหน้ากลุ่มแผนงานและติดตามประเมินผล สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ และคณะ ลงพื้นที่ติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนใน ถิ่นทุรกันดาร ณ โรงเรียนดารุลมาอาเรฟมูลนิธิ อำเภอควนโดน โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านส้านแดง อำเภอควนกาหลง และโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนยูงทองรัฐประชาสรรค์ อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล
สตท. ๙ ลงพื้นที่เพื่อประเมินมาตรฐานสำนักงานตามระบบมาตรฐานการควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชีของสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ (22 มิ.ย. 2557)
ระหว่างวันที่ ๒ – ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๗ กลุ่มกำกับมาตรฐานการบัญชี สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ นำโดยนางสิริพร สมบัติเปี่ยม หัวหน้ากลุ่มกำกับมาตรฐานการบัญชี พร้อมด้วยทีมงานกลุ่มกำกับมาตรฐานการบัญชี ลงพื้นที่เพื่อประเมินมาตรฐานสำนักงานตามระบบมาตรฐานการควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชีของสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ในจังหวัดพัทลุง ตรัง สตูล และยะลา
สตท. ๙ ลงพื้นที่ติดตามประเมินผลโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร (19 มิ.ย. 2557)
เมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๗ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ ลงพื้นที่ติดตามประเมินผลโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนสันติราษฎร์ประชารัฐบำรุง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง
สตท. ๙ จัดประชุมหัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ในพื้นที่ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๗ (17 มิ.ย. 2557)
เมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๗ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ ได้จัดประชุมหัวหน้า สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ในพื้นที่รับผิดชอบ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
สตท. ๙และ สตส.ตรัง ร่วมพิธีเปิดสำนักงานใหม่สหกรณ์การเกษตรนาโยง จำกัด (17 มิ.ย. 2557)
เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๗ นางสาววิภา เจริญศิริสุนทร ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ และ นางนงลักษณ์ ดำรงศิริ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตรัง พร้อมด้วยคณะข้าราชการใสังกัดฯ เข้าร่วมแสดงความยินดี ในพิธีการเปิดสำนักงานใหม่ สหกรณ์การเกษตรนาโยง จำกัด อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง
สตท. ๙ เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการประกวดการดำเนินงานโครงการพัฒนาการเกษตรครบวงจรในพื้นที่ที่มีศักยภาพระดับเขต เขตตรวจราชการที่ ๖ และ ๗ (12 มิ.ย. 2557)
เมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๗ สำนักงานตรวจบัญชีที่ ๙ เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการประกวดการดำเนินงานโครงการพัฒนาการเกษตรครบวงจรในพื้นที่ที่มีศักยภาพระดับเขต เขตตรวจราชการที่ ๖ และ ๗ ณ ห้องประชุมตาปี (ชั้น ๔) ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี
สตท. ๙ ลงพื้นที่เพื่อประชุมร่วมกับผู้ปฎิบัติงานสอบบัญชีของสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พัทลุง และสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตรัง (3 มิ.ย. 2557)
เมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๗ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ ลงพื้นที่สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พัทลุง และสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตรัง
สตท. ๙ ลงพื้นที่เพื่อประเมินมาตรฐานสำนักงานตามระบบมาตรฐานการควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชีของสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ (29 พ.ค. 2557)
เมื่อวันที่ ๒๑, ๒๓, ๒๖ และ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๗ กลุ่มกำกับมาตรฐานการบัญชี สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ นำโดยนางสิริพร สมบัติเปี่ยม หัวหน้ากลุ่มกำกับมาตรฐานการบัญชี พร้อมด้วยทีมงานกลุ่มกำกับมาตรฐานการบัญชี ลงพื้นที่เพื่อประเมินมาตรฐาน สำนักงานตามระบบมาตรฐานการควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชีของสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ในจังหวัดนราธิวาส ตรัง ปัตตานี และสตูล
สตท. ๙ จัดอบรมซ่อมเสริมโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งและเป็นอิสระให้กับระบบสหกรณ์ หลักสูตร ผู้ตรวจสอบกิจการขั้นกลาง (20 พ.ค. 2557)
เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๗ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ จัดอบรมซ่อมเสริม โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งและเป็นอิสระให้กับระบบสหกรณ์ หลักสูตร ผู้ตรวจสอบกิจการ ขั้นกลาง ณ ห้องประชุมสำนักงานตรวจบัญชี สหกรณ์ที่ ๙ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
สตท. ๙ จัดประชุมหัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ในพื้นที่รับผิดชอบ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๗ (20 พ.ค. 2557)
เมื่อวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๗ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ ได้จัดประชุมหัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ในพื้นที่รับผิดชอบ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๗ โดยมีนางสาววิภา เจริญศิริสุนทร ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ เป็นประธานในที่ประชุม
สตท. ๙ ร่วมกับไอที สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พัทลุง ลงพื้นที่ติดตามการปรับเปลี่ยนระบบของสหกรณ์การเกษตรปากพะยูน จำกัด (19 พ.ค. 2557)
เมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๗ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ ร่วมกับไอที สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พัทลุง ลงพื้นที่ติดตามการปรับเปลี่ยนระบบของสหกรณ์การเกษตรปากพะยูน จำกัด จังหวัดพัทลุง
สตท. ๙ จัดกิจกรรมทำบุญถวายสังฆทานและปฏิบัติธรรม เนื่องในวันวิสาขบูชา เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจ (14 พ.ค. 2557)
เมื่อวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๗ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ ร่วมจัดกิจกรรมทำบุญถวายสังฆทานและปฏิบัติธรรม ณ สำนักสงฆ์ป่าสักเจริญธรรม อำเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา เพื่อสร้างขวัญกำลังใจและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของพระพุทธศาสนา
สตท. ๙ เข้าร่วมการอบรมภาษาอังกฤษทางไกล (Distant English) ผ่านระบบ Video Conference (14 พ.ค. 2557)
เมื่อวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๗ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ เข้าร่วมการอบรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ หลักสูตร ภาษาอังกฤษทางไกล (Distant English) ผ่านระบบ Video Conference ณ ห้องประชุมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
สตท. ๙ ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันฉัตรมงคล (6 พ.ค. 2557)
เมื่อวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันฉัตรมงคล ณ หอประชุมอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
สตท.๙ จัดประชุมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ ครั้งที่ ๔/ ๒๕๕๗ (2 พ.ค. 2557)
เมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ จัดประชุมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ ครั้งที่ ๔/ ๒๕๕๗ โดยมีนางสาววิภา เจริญศิริสุนทร ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ เป็นประธานในที่ประชุม
สตท. ๙ ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี ๒๕๕๗ (25 เม.ย. 2557)
เมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๗ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี ๒๕๕๗ ณ หอประชุมอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
อตส. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ พร้อมแนะแนวทางการปฏิบัติงาน (23 เม.ย. 2557)
เมื่อวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๗ ดร. วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ ณ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 [7] 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 ถัดไป>>

ระบบให้บริการสหกรณ์ออมทรัพย์ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ Call center 1170 สายด่วนปัญหาเกษตร
ศูนย์บริการร่วม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 1111 สายด่วน ของรัฐบาล
CAD HUB COOP HUB
CFSAWS : SS CFSAWS : SS
SEVA 2010 E-Learning สำนักงาน ป.ป.ช.
Peer Group Cad call center 026285240-59 ต่อ 2108
ศูนย์ภูฟ้าพัฒนา
การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ENG WAY
ระบบฐานข้อมูลสื่อ ธปท. พัฒนาระบบบริหาร กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม ศูนย์สภาวะเศรษฐกิจทางการเงิน
Web Services การให้บริการสารสนเทศทางการเงินการบัญชี

 
Cad conferance