จังหวัดสงขลา
หน้าหลัก >> ข่าว/กิจกรรม
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าว/กิจกรรม ข่าว/บทความทั้งหมด

ข่าว/กิจกรรม

สตท. ๙ กำกับแนะนำการจัดทำบัญชีและงบการเงิน พร้อมได้กำกับแนะนำเพื่อเสริมสร้างระบบการควบคุมภายในที่ดีแก่สหกรณ์ในจังหวัดตรัง (17 ก.พ. 2560)
เมื่อวันที่ ๑๔ – ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ กำกับแนะนำการจัดทำบัญชีและงบการเงิน พร้อมได้กำกับแนะนำ เพื่อเสริมสร้างระบบการควบคุมภายในที่ดีแก่สหกรณ์ในจังหวัดตรัง
สตท. ๙ ร่วมกับไอทีสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สงขลาลงพื้นที่ติดตามการใช้โปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ครบวงจร ณ สหกรณ์การเกษตรเกาะยอ จำกัด จ.สงขลา (14 ก.พ. 2560)
เมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ ร่วมกับไอทีสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สงขลา ลงพื้นที่ติดตามการใช้โปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ครบวงจร ณ สหกรณ์การเกษตรเกาะยอ จำกัด อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
สตท. ๙ กำกับแนะนำการจัดทำบัญชีและงบการเงิน พร้อมได้กำกับแนะนำเพื่อเสริมสร้างระบบการควบคุมภายในที่ดีแก่สหกรณ์ (14 ก.พ. 2560)
เมื่อวันที่ ๖ – ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ กลุ่มพัฒนาการเรียนรู้ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ ได้เข้ากำกับแนะนำการจัดทำบัญชีตามโครงการสร้างความเข้มแข็งการจัดทำบัญชีและงบการเงินแก่สหกรณ์ในจังหวัดพัทลุง
สตท. ๙ ร่วมกับไอทีสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ปัตตานีลงพื้นที่ติดตามการใช้โปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ครบวงจร (9 ก.พ. 2560)
เมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ ร่วมกับไอทีสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ปัตตานี ลงพื้นที่ติดตามการใช้โปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ครบวงจร ณ ร้านสหกรณ์โรงพยาบาลปัตตานี จำกัด อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี
สตท. ๙ จัดประชุมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ (8 ก.พ. 2560)
เมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ จัดประชุมสำนักงาน ตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
สตท. ๙ ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (7 ก.พ. 2560)
เมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ ห้องประชุมพระยานราศัยสุนทร ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส
สตท. ๙ ประชุมพิจารณาคัดเลือกข้าราชการ ลูกจ้างประจำและพนักงานราชการดีเด่น ระดับภาค ประจำปี ๒๕๕๙ และประชุมคณะอนุกรรมการประกวดครูบัญชีดีเด่น ระดับภาค ประจำปี ๒๕๖๐ (1 ก.พ. 2560)
เมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๐ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ ประชุมพิจารณาคัดเลือกข้าราชการ ลูกจ้างประจำและพนักงานราชการดีเด่น ระดับภาค ประจำปี ๒๕๕๙ และประชุมคณะอนุกรรมการประกวดครูบัญชีดีเด่น ระดับภาค ประจำปี ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙
รองอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์และคณะ ได้ลงพื้นที่จังหวัดตรังช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์การเกษตรเมืองตรัง จำกัด ที่ประสบอุทกภัย (31 ม.ค. 2560)
วันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๐ นางสาวจิรทรัพย์ ปลอดกระโทก รองอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์และคณะ ได้ลงพื้นที่จังหวัดตรังช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์การเกษตรเมืองตรัง จำกัด ที่ประสบอุทกภัย
อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจ ให้แก่บุคลากรในสังกัดสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตรัง (31 ม.ค. 2560)
วันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๐ นางบริสุทธิ์ เปรมประพันธ์ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ พร้อมคณะผู้บริหารกรมฯ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจ ให้แก่บุคลากรในสังกัดสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตรัง จากสถานการณ์น้ำท่วมสำนักงานและพบปะพูดคุยแนวทางการปฏิบัติงานการเชื่อมโยงงานตามนโยบายของ รมว.กษ. (เพื่อยกกระดาษ A๔)
อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ได้ลงพื้นทีจังหวัดพัทลุง ร่วมใจช่วยเหลือครูบัญชีอาสาที่ประสบอุทกภัย (31 ม.ค. 2560)
เมื่อวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๐ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ พร้อมผู้บริหารกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ได้ลงพื้นทีจังหวัดพัทลุง ร่วมใจช่วยเหลือครูบัญชีอาสาที่ประสบอุทกภัย
สตท. ๙ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สวรรคต ครบ ๑๐๐ วัน (20 ม.ค. 2560)
เมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๖.๐๐ น. ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ณ บริเวณสี่แยกพระพุทธศรีสงขลานครินทร์ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
สตท.๙ จัดประชุมหัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ในพื้นที่รับผิดชอบ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ (19 ม.ค. 2560)
เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๐ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ ได้จัดประชุมหัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ในพื้นที่รับผิดชอบ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สตูล อำเภอเมือง จังหวัดสตูล
ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขตตรวจราชการที่ ๖ และ ๗ ลงพื้นที่มอบปัจจัยการผลิตโครงการเกษตรกรทฤษฎีใหม่ จังหวัดพัทลุง (12 ม.ค. 2560)
วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๐ ท่านนายประยวน พันธ์สวัสดิ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขตตรวจราชการที่ ๖ และ ๗ เป็นประธานในพิธีส่งมอบปัจจัยการผลิต โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ จังหวัดพัทลุง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ณ ศาลาประชาคม อำเภอป่าพะยอม และ อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง
ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขตตรวจราชการที่ ๖ และ ๗ ลงพื้นที่ตรวจดูการก่อสร้างระบบผันน้ำเลี่ยงเมือง จังหวัดตรัง (12 ม.ค. 2560)
วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๐ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมรับฟังบรรยายสรุปการบริหารจัดการน้ำท่วมในจังหวัดตรัง ณ ศาลากลางจังหวัดตรัง
สตท. ๙ เข้าร่วมโครงการอบรมภาษาอังกฤษทางไกล หลักสูตร อ่านเพื่อเรียนรู้ (Read and Learn) ผ่านระบบ Web Conference (12 ม.ค. 2560)
เมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ เข้าร่วมโครงการอบรมภาษาอังกฤษทางไกลหลักสูตร อ่านเพื่อเรียนรู้ (Read and Learn) ผ่านระบบ Web Conference ณ ห้องประชุมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
สตท. ๙ จัดอบรมโครงการประสานความร่วมมือเพื่อพัฒนาการสหกรณ์ (WWR) หลักสูตร “๓ ประสานเพื่อการพัฒนาสหกรณ์” (12 ม.ค. 2560)
เมื่อวันที่ ๙ – ๑๑ มกราคม ๒๕๖๐ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ จัดอบรมโครงการประสานความร่วมมือเพื่อพัฒนาการสหกรณ์ (WWR) หลักสูตร “๓ ประสานเพื่อการพัฒนาสหกรณ์” ณ โรงแรมหาดใหญ่พาราไดสแอนด์ รีสอร์ท อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
สตท. ๙ จัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ๒๕๖๐ (9 ม.ค. 2560)
เมื่อวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๐ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ ร่วมจัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ๒๕๖๐ โดยมีกิจกรรมทำบุญเลี้ยงพระ และร่วมรับประทาน อาหาร ณ ห้องประชุมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
สตท.๙ เข้าร่วมการประชุมชี้แจงระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยการตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ พ.ศ.๒๕๕๙ ผ่านระบบ Video Conference (31 ธ.ค. 2559)
เมื่อวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ เข้าร่วมการประชุมชี้แจงระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยการตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ พ.ศ.๒๕๕๙ ผ่านระบบ Video Conference ณ ห้องประชุมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
สตท.๙ มอบน้ำดื่ม ,กาแฟ และขนม ให้กับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งได้ตั้งศูนย์บริการ ประชาชน ในช่วงวันหยุดเทศการปีใหม่ ๒๕๖๐ (31 ธ.ค. 2559)
เมื่อวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๙ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ มอบน้ำดื่ม ,กาแฟ และขนม ให้กับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งได้ตั้งศูนย์บริการ ประชาชนในช่วงวันหยุดเทศการปีใหม่ ๒๕๖๐ โดยมอบสิ่งของให้ สำนักงานวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๘ ซึ่งตั้งจุดบริการอยู่ที่ ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
สตท. ๙ ร่วมกับผู้สอบบัญชีและไอที Provider สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สตูลลงพื้นที่ตรวจนับสินค้าให้แก่สหกรณ์ (30 ธ.ค. 2559)
ระหว่างวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ ลงพื้นที่ร่วมกันวางแผนระบบเครือข่ายการตรวจนับสินค้าของสหกรณ์ที่ใช้โปรแกรมระบบสินค้า สหกรณ์การเกษตรมัสยิดกลางควนโดน จำกัด

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 [7] 8 9 ถัดไป>>
 
 
« พฤศจิกายน 2560 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
    1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
ดูปฏิทินทั้งหมด
 
 
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์