จังหวัดสงขลา
หน้าหลัก >> ข่าว/กิจกรรม
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าว/กิจกรรม ข่าว/บทความทั้งหมด

ข่าว/กิจกรรม

สตท.๙ เข้าร่วมฟังการประชุมผู้บริหารกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๐ ผ่านระบบ Video Conference (20 ก.ค. 2560)
เมื่อวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๐ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ เข้าร่วมฟังการประชุมผู้บริหารกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๐ ผ่านระบบ Video Conference ณ ห้องประชุมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
ผตท.๙ และหตส.สตูลเข้าร่วมประชุมขับเคลื่อนโครงการ “๕ ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง” ระดับกระทรวง และการติดตามการดำเนินงานในพื้นที่ ๑๔ จังหวัดภาคใต้ (20 ก.ค. 2560)
เมื่อวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ และหัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สตูลเข้าร่วมประชุมขับเคลื่อนโครงการ “๕ ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง” ระดับกระทรวง และการติดตามการดำเนิน งานในพื้นที่ ๑๔ จังหวัดภาคใต้ ณ ห้องประชุมโต๊ะพญาวัง ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดสตูล อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล
สตท.๙ ลงพื้นที่ให้คำแนะนำ ตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ในพื้นที่จังหวัดปัตตานี (18 ก.ค. 2560)
เมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ ลงพื้นที่ให้คำแนะนำตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ในพื้นที่จังหวัดปัตตานี
รองอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ตำบลควนเมา อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง (16 ก.ค. 2560)
เมื่อวันที่ ๑๔ กรกฏาคม ๒๕๖๐ นางสาววิภา เจริญศิริสุนทร รองอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ตำบลควนเมา อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง
รองอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ตำบลนาวง อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง (16 ก.ค. 2560)
เมื่อวันที่ ๑๔ กรกฏาคม ๒๕๖๐ นางสาววิภา เจริญศิริสุนทร รองอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ตำบลนาวง อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง
รองอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ตำบลทุ่งต่อ อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง (16 ก.ค. 2560)
เมื่อวันที่ ๑๔ กรกฏาคม ๒๕๖๐ นางสาววิภา เจริญศิริสุนทร รองอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ตำบลทุ่งต่อ อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง
รองอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเกษตรกร โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ จังหวัดพัทลุง (16 ก.ค. 2560)
เมื่อวันที่ ๑๔ กรกฏาคม ๒๕๖๐ นางสาววิภา เจริญศิริสุนทร รองอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเกษตรกร โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ จังหวัดพัทลุง
รองอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เป็นประธานเปิดการประชุมพร้อมบรรยายพิเศษการสัมมนาอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี (ครูบัญชี) ภาคใต้ ประจำปี ๒๕๖๐ (14 ก.ค. 2560)
เมื่อวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐ รองอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เป็นประธานเปิดการประชุมพร้อมบรรยายพิเศษการสัมมนาอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี (ครูบัญชี) ภาคใต้ ประจำปี ๒๕๖๐ ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
รองอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการสร้างเกษตรกรสมัยใหม่ด้วยบัญชีสู่วิถีธุรกิจ ประจำปี ๒๕๖๐ (13 ก.ค. 2560)
เมื่อวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐ รองอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการสร้างเกษตรกรสมัยใหม่ด้วยบัญชีสู่วิถีธุรกิจ ประจำปี ๒๕๖๐ ณ ตำบลสทิงหม้อ อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา
สตท.๙ ลงพื้นที่ติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการในพื้นที่จังหวัดพัทลุง (11 ก.ค. 2560)
เมื่อวันที่ ๕-๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ ลงพื้นที่ติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการในอำเภอเมือง ปากพะยูน ศรีนครินทร์ กงหรา ตะโหมด บางแก้ว ป่าพะยอม และศรีบรรพต จังหวัดพัทลุง
สตท.๙ เข้าร่วมประชุมทางไกลออนไลน์ ผ่าน Web Conference โครงการ “๙๑๐๑ ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมีเพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน” (7 ก.ค. 2560)
เมื่อวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ เข้าร่วมประชุมทางไกลออนไลน์ ผ่าน Web Conference โครงการ “๙๑๐๑ ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมีเพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน” ณ สำนักงานเกษตรจังหวัดสงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
สตท. ๙ จัดประชุมหัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ในพื้นที่รับผิดชอบ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๐ (4 ก.ค. 2560)
เมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ ได้จัดประชุมหัวหน้า สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ในพื้นที่รับผิดชอบ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
สตท.๙ ร่วมกับผู้สอบบัญชีและไอที Provider สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สงขลาลงพื้นที่ร่วมกันวางแผนระบบเครือข่ายการตรวจนับสินค้าให้แก่สหกรณ์ (4 ก.ค. 2560)
ระหว่างวันที่ ๒๙ – ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ ร่วมกับผู้สอบบัญชีและไอที Provider สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สงขลาลงพื้นที่ร่วมกันวางแผนระบบเครือข่ายการตรวจนับสินค้าให้แก่สหกรณ์การเกษตรสทิงพระ จำกัด อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา
สตท.๙ จัดประชุมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ (3 ก.ค. 2560)
เมื่อวันที่ ๓ กรกฏาคม ๒๕๖๐ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ จัดประชุมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
สตท.๙ ติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังฯ และโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ในพื้นที่จังหวัดสงขลา (3 ก.ค. 2560)
เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ สตท.๙ ติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังฯ และโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ในพื้นที่จังหวัดสงขลา
สตท.๙ จัดประชุมซักซ้อมสรุปผลกำกับแนะนำสหกรณ์ผู้ผ่านการอบรม ปี ๒๕๖๐ (29 มิ.ย. 2560)
วันที่ ๒๗ - ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๐ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ จัดประชุมซักซ้อมสรุปผลกำกับแนะนำสหกรณ์ผู้ผ่านการอบรม ปี ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พัทลุง อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง
สตท.๙ ลงพื้นที่ติดตามการใช้โปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ครบวงจรในพื้นที่จังหวัดพัทลุง (29 มิ.ย. 2560)
ระหว่างวันที่ ๒๗ – ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๐ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ ลงพื้นที่ติดตามการใช้โปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ครบวงจรในพื้นที่จังหวัดพัทลุง
สตท.๙ ลงพื้นที่ติดตามการใช้โปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ครบวงจรในพื้นที่จังหวัดตรัง (29 มิ.ย. 2560)
ระหว่างวันที่ ๒๒ – ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๐ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ ลงพื้นที่ติดตามการใช้โปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ครบวงจรในพื้นที่จังหวัดตรัง
สตท.๙ เข้าร่วม “งานของดีจากจังหวัดชายแดนใต้ ครั้งที่ ๕ ปี ๒๕๖๐ ระดับภูมิภาค” (25 มิ.ย. 2560)
เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๐ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ เข้าร่วม “งานของดีจากจังหวัดชายแดนใต้ ครั้งที่ ๕ ปี ๒๕๖๐ ระดับภูมิภาค” ณ ลานประติมากรรม ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
สตท. ๙ จัดประชุมซักซ้อมสรุปผลกำกับแนะนำสหกรณ์ผู้ผ่านการอบรม ปี ๒๕๖๐ (24 มิ.ย. 2560)
วันที่ ๒๒ - ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๐ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ จัดประชุมซักซ้อมสรุปผลกำกับแนะนำสหกรณ์ผู้ผ่านการอบรม ปี ๒๕๖๐ ในโครงการยกระดับชั้นการควบคุมภายในแก่สหกรณ์ และโครงการสร้างความเข้มแข็งการจัดทำบัญชีและงบการเงินแก่สหกรณ์ของจังหวัดตรัง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 [7] 8 9 10 11 12 13 ถัดไป>>
 
 
« มิถุนายน 2561 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
      1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
ดูปฏิทินทั้งหมด
 
 
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์