จังหวัดสงขลา
หน้าหลัก >> ข่าว/กิจกรรม
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าว/กิจกรรม ข่าว/บทความทั้งหมด

ข่าว/กิจกรรม

สตท.๙ ลงพื้นที่ติดตามการใช้โปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ครบวงจรในพื้นที่จังหวัดตรัง (29 มิ.ย. 2560)
ระหว่างวันที่ ๒๒ – ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๐ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ ลงพื้นที่ติดตามการใช้โปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ครบวงจรในพื้นที่จังหวัดตรัง
สตท.๙ เข้าร่วม “งานของดีจากจังหวัดชายแดนใต้ ครั้งที่ ๕ ปี ๒๕๖๐ ระดับภูมิภาค” (25 มิ.ย. 2560)
เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๐ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ เข้าร่วม “งานของดีจากจังหวัดชายแดนใต้ ครั้งที่ ๕ ปี ๒๕๖๐ ระดับภูมิภาค” ณ ลานประติมากรรม ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
สตท. ๙ จัดประชุมซักซ้อมสรุปผลกำกับแนะนำสหกรณ์ผู้ผ่านการอบรม ปี ๒๕๖๐ (24 มิ.ย. 2560)
วันที่ ๒๒ - ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๐ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ จัดประชุมซักซ้อมสรุปผลกำกับแนะนำสหกรณ์ผู้ผ่านการอบรม ปี ๒๕๖๐ ในโครงการยกระดับชั้นการควบคุมภายในแก่สหกรณ์ และโครงการสร้างความเข้มแข็งการจัดทำบัญชีและงบการเงินแก่สหกรณ์ของจังหวัดตรัง
สตท.๙ ร่วมกับ สตส.สตูล จัดโครงการพัฒนาทักษะการนำเสนอผลการตรวจสอบบัญชีและวิเคราะห์งบการเงินให้แก่ผู้สอบบัญชีในจังหวัดสตูล (23 มิ.ย. 2560)
เมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๐ นางสุนันทา เทพสาร ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ และนางสาวณิชาพร สังฆะโต หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สตูล ได้ใช้วาระการประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์เพื่อรับทราบผลการตรวจสอบบัญชีประจำปีของสหกรณ์อิสลามอิบนูเอาฟ จำกัด
ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสร้างขวัญกำลังใจ และแก้ไขปัญหาสหกรณ์ในพื้นที่จังหวัดปัตตานี (23 มิ.ย. 2560)
เมื่อวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๐ ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสร้างขวัญกำลังใจ และแก้ไขปัญหาสหกรณ์ในพื้นที่จังหวัดปัตตานี โดยมีนางสาวฐิตินันท์ เหมือนพะวงศ์ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ปัตตานี พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัดร่วมให้การต้อนรับ
สตท.๙ ลงพื้นที่ติดตามการใช้โปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ครบวงจรในพื้นที่จังหวัดสตูล (21 มิ.ย. 2560)
เมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ ลงพื้นที่ติดตามการใช้โปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ ครบวงจรในพื้นที่จังหวัดสตูล
สตท.๙ เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๕ “สงขลาเกมส์” (21 มิ.ย. 2560)
มื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๕ “สงขลาเกมส์” ณ บริเวณสนามติณสูลานนท์ อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
สตท.๙ จัดประชุมซักซ้อมสรุปผลกำกับแนะนำสหกรณ์ผู้ผ่านการอบรม ปี ๒๕๖๐ (21 มิ.ย. 2560)
ระหว่างวันที่ ๒๐ – ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๐ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ จัดประชุมซักซ้อมสรุปผลกำกับแนะนำสหกรณ์ผู้ผ่านการอบรม ปี ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สตูล อำเภอเมือง จังหวัดสตูล
สตท. ๙ เข้าร่วมฟังการประชุมผู้บริหารกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๐ (19 มิ.ย. 2560)
เมื่อวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ สตท. ๙ เข้าร่วมฟังการประชุมผู้บริหารกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๐ ผ่านระบบ Video Conference ณ ห้องประชุม สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
สตท. ๙ จัดประชุมซักซ้อมโครงการพัฒนาทักษะการสอนแนะบัญชีและการนำเสนองบการเงิน (16 มิ.ย. 2560)
เมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ จัดประชุมซักซ้อมโครงการพัฒนาทักษะการสอนแนะบัญชีและการนำเสนองบการเงิน ณ ห้องประชุมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
สตท.๙ จัดประชุมซักซ้อมสรุปผลกำกับแนะนำสหกรณ์ผู้ผ่านการอบรม ปี ๒๕๖๐ (15 มิ.ย. 2560)
วันที่ ๑๔ – ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ จัดประชุมซักซ้อมสรุปผลกำกับแนะนำสหกรณ์ผู้ผ่านการอบรม ปี ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
สตท. ๙ ร่วมกับสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ในพื้นที่ลงพื้นที่คัดเลือกเกษตรกรดีเด่น ระดับภาค ปี ๒๕๖๐ (15 มิ.ย. 2560)
ระหว่างวันที่ ๑๒ - ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๐ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 9 ร่วมกับสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ในพื้นที่ลงพื้นที่คัดเลือกเกษตรกรดีเด่น ระดับภาค ปี 2560 ณ จังหวัดสตูล ตรัง พัทลุง และนราธิวาส
สตท. ๙ จัดกิจกรรม ๕ ส. (13 มิ.ย. 2560)
เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๐ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ จัดกิจกรรม ๕ ส. ณ สำนักงาน ตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
สตท. ๙ เข้าร่วมพิธีเปิดสนามกีฬาติณสูลานนท์ และร่วมออกกำลังกายรณรงค์เตรียมความพร้อมในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ฯ (13 มิ.ย. 2560)
เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ เข้าร่วมพิธีเปิดสนามกีฬาติณสูลานนท์ และร่วมออกกำลังกายรณรงค์เตรียมความพร้อมในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ฯ ณ สนามกีฬาติณสูลานนท์ อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
สตท.๙ ร่วมกับไอทีสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ยะลา ลงพื้นที่ติดตามการใช้โปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ครบวงจร (13 มิ.ย. 2560)
เมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๐ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ ร่วมกับไอทีสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ยะลา ลงพื้นที่ ติดตามการใช้โปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ครบวงจร สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ จำกัด และชุมนุมสหกรณ์การเกษตรยะลา จำกัด จังหวัด ยะลา
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จัดโครงการสัมมนาอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี (ครูบัญชี) ปี ๒๕๖๐ เรื่อง"ครูบัญชี ต้นแบบผู้ปิดทองหลังพระ” (9 มิ.ย. 2560)
ระหว่างวันที่ ๘-๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จัดโครงการสัมมนาอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี (ครูบัญชี) ปี ๒๕๖๐ เรื่อง"ครูบัญชี ต้นแบบผู้ปิดทองหลังพระ” ณ โรงแรมปริ๊นซ์ พาเลซ มหานาค กรุงเทพมหานคร
สตท.๙ ลงพื้นที่ติดตามการใช้โปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ครบวงจร (9 มิ.ย. 2560)
เมื่อวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ ลงพื้นที่ติดตามการใช้โปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ครบวงจร สหกรณ์ออมทรัพย์ท่าเรือน้ำลึกสงขลา จำกัด จังหวัดสงขลา
สตท. ๙ เข้าร่วมพิธีเปิดงาน “วันกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนปี ๒๕๖๐” (7 มิ.ย. 2560)
เมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๐ นางสุนันทา เทพสาร ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ เข้าร่วมพิธีเปิดงาน “วันกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนปี ๒๕๖๐” ณ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสงขลา ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
สตท.๙ จัดประชุมการประกวดเกษตรกรดีเด่นด้านต่าง ๆ ประจำปี ๒๕๖๐ (6 มิ.ย. 2560)
เมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ จัดประชุมการประกวดเกษตรกรดีเด่นด้านต่าง ๆ ประจำปี ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ จัดประชุมบุคลากรในสังกัดสตท.๙ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ (31 พ.ค. 2560)
เมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ จัดประชุมสำนักงานตรวจบัญชี สหกรณ์ที่ ๙ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 [7] 8 9 10 11 12 ถัดไป>>
 
 
« เมษายน 2561 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
ดูปฏิทินทั้งหมด
 
 
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์