จังหวัดสงขลา
หน้าหลัก >> ข่าว/กิจกรรม
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าว/กิจกรรม ข่าว/บทความทั้งหมด

ข่าว/กิจกรรม

สตท.๙ เข้าร่วมงาน "รวมพลังแห่งความภักดี" (23 พ.ย. 2559)
เมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ เข้าร่วมงาน "รวมพลังแห่งความภักดี" ณ ศาลาไทย หาดสมิหลา อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
สตท.๙ จัดประชุมซักซ้อมการปฏิบัติงานตาม Road Map ปี ๒๕๖๐ (23 พ.ย. 2559)
เมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ จัดประชุมซักซ้อมการปฏิบัติงานตาม Road Map ปี ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พัทลุง อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง
สตท.๙ จัดโครงการเสริมสร้างความรู้พื้นฐานด้านการเงินการบัญชีแก่สหกรณ์ (ตั้งใหม่) หลักสูตร เจ้าหน้าที่บัญชีขั้นพื้นฐาน (18 พ.ย. 2559)
เมื่อระหว่างวันที่ ๑๖ – ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ จัดโครงการเสริมสร้างความรู้พื้นฐานด้านการเงินการบัญชีแก่สหกรณ์ (ตั้งใหม่) หลักสูตร เจ้าหน้าที่บัญชีขั้นพื้นฐาน ณ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
สตท.๙ จัดฝึกอบรมโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งการจัดทำบัญชีและงบการเงินแก่สหกรณ์ หลักสูตร การจัดทำบัญชีของสหกรณ์ สำหรับเจ้าหน้าที่บัญชี (กลุ่มไม่พร้อมใช้ IT) และโครงการยกระดับชั้นการควบคุมภายในแก่สหกรณ์ หลักสูตร เจ้าหน้าที่บัญชี (15 พ.ย. 2559)
ระหว่างวันที่ ๙ – ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ จัดฝึกอบรมโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งการจัดทำบัญชีและงบการเงินแก่สหกรณ์ หลักสูตร การจัดทำบัญชีของสหกรณ์ สำหรับเจ้าหน้าที่บัญชี (กลุ่มไม่พร้อมใช้ IT) และโครงการยกระดับชั้นการควบคุมภายในแก่สหกรณ์ หลักสูตร เจ้าหน้าที่บัญชี ณ โรงแรมไดมอนส์พลาซ่า อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
สตท.๙ ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องใน "วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” (14 พ.ย. 2559)
เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ สตท.๙ ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องใน "วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” ณ อาคารหอประชุม ๑ มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
สตท.๙ จัดสอนแนะการใช้โปรแกรมสินค้า V.๒.๒ (10 พ.ย. 2559)
เมื่อวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ จัดสอนแนะการใช้โปรแกรมสินค้า V.๒.๒ ณ ห้องประชุมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
สตท.๙ จัดประชุมหัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ในพื้นที่รับผิดชอบ ครั้งที่ ๖/๒๕๕๙ (9 พ.ย. 2559)
เมื่อวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ จัดประชุมหัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ในพื้นที่รับผิดชอบ ครั้งที่ ๖/๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมสำนักงานตรวจบัญชี สหกรณ์ที่ ๙ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๙ ณ วัดมณีสถิตกปิฏฐาราม จ.อุทัยธานี (9 พ.ย. 2559)
เมื่อวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๙ ณ วัดมณีสถิตกปิฏฐาราม จ.อุทัยธานี
สตท. ๙ ร่วมเป็นเจ้าภาพพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (3 พ.ย. 2559)
เมื่อวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ ร่วมเป็นเจ้าภาพพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ วัดแหลมทราย อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
สตท. ๙ ร่วมกับผู้สอบบัญชีและไอที Provider สตส.ยะลาลงพื้นที่ตรวจนับสินค้าให้แก่สหกรณ์ (31 ต.ค. 2559)
เมื่อระหว่างวันที่ ๒๘ – ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ ร่วมกับผู้สอบบัญชีและไอที Provider สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ยะลาลงพื้นที่ตรวจนับสินค้าให้แก่ร้านสหกรณ์โรงพยาบาลเบตง จำกัด อำเภอเบตง จังหวัดยะลา
สตท.๙ ร่วมพิธีถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ฯ พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระปิยมหาราช เนื่องใน "วันปิยมหาราช” (25 ต.ค. 2559)
เมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ ร่วมพิธีถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ฯ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระปิยมหาราช เนื่องใน "วันปิยมหาราช” ณ บริเวณสวนสาธารณะเทศบาลนครหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
สตท. ๙ จัดพิธีลงนามถวายความอาลัยและร่วมพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (21 ต.ค. 2559)
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ จัดพิธีลงนามถวายความอาลัยและร่วมพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ และ วัดแหลมทราย อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
สตท. ๙ เข้าร่วมการจัดพิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (20 ต.ค. 2559)
เมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ เข้าร่วมการจัดพิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสวรรคต เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ ณ. สี่แยกพระพุทธศรีสงขลานครินทร์ ถนนราชดำเนิน อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
อตส. เป็นประธานการประชุมตรวจราชการในพื้นที่สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ (17 ต.ค. 2559)
เมื่อวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๙ นางบริสุทธิ์ เปรมประพันธ์ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมตรวจราชการการปฏิบัติงานในพื้นที่สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ ณ โรงแรมบีพี สมิหลา บีช อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 [7]
 
 
« กรกฎาคม 2560 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
       1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด
 
 
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์